Kort fortalt

  • Et påbygg er en utvidelse av bygningen oppover, for eksempel en ekstra etasje, en ark og lignende.
  • Sjekk om du har lov til å bygge mer på tomten.
  • Arbeidet skal utføres av en fagkyndig.

Sjekk planer og bestemmelser

Dersom eiendommen er en del av SEFRAK-registreringen (merket med blå trekant på kommunalt kart) eller er regulert til vern eller bevaring, kan det stilles det strenge krav til påbygg.

Søk med hjelp fra fagfolk

  • når du skal bygge eller rive et påbygg
  • når du skal bygge under en eksisterende bygning