Uansett hvor du bor i Orkland er det ikke langt til nærmeste arrangement på 17. mai.

Her finner du oversikt over programmene som er sendt inn til oss.

Evjen

09.30: Orkdal skolekorps spiller ved Evjen skole
09:40: 17. mai-tog fra skolen (grusbanen) 

 • Rute: Evjen skole – Orkdalsveien – Evjensveien – Futveien – Evjensvollen – Allsang ved sykehuset – rundt sykehuset – Orkdalsveien – Evjen skole 
 • Togoppstilling fra kl 09.20

10:15: Arrangement på Evjen Skole

 • 17. mai - komitéen ønsker velkommen
 • Sang fra skolekoret
 • Tale for dagen v/ elever fra 7. trinn
 • Allsang «Ja vi elsker»
 • Det arrangeres leker i skolegården
 • Salg av kaffe, kaker m.m.

Fannrem

08:30 Orkdal janitsjar spiller ved flaggheisingen.

10:30 Familiegudstjeneste i Orkdal kirke.

 • Prest for dagen er Pål Ove Lilleberg
 • Elevene fra 3. trinn ved Grøtte skole deltar

11:15 Samling i parken for oppstilling til folketoget.

11:30 Folketoget marsjerer til Orkdal helsetun og går videre til Orkdal samfunnshus/Grøtte Skole, der det blir felles samling.

 • Ungdommens tale
 • Underholdning ved elever fra Grøtte Skole
 • Leker for barna
 • Konvoluttsalg
 • Salg av is, pølse, brus, kaker, kaffe og snacks

18:00 Russetale på Follo

Krokstadøra

08:00 Flaggheising
10:30 Gudstjeneste i Snillfjord kirke - Snillfjordskoret synger for oss.
11:15 17. maitog fra kirka til Snillfjord Omsorgssenter. Vi oppfordrer alle til å bli med toget fra kirka.
11:45 Appell ved Anne Marit Slørdal Røvik

 •  Toget returnerer til skolen
 •  Åpen kiosk (stenger under aktivitet i gymsalen)

13:00 Tradisjonell feiring ved skolen:

 •  Tale for dagen ved elever fra 7. klasse
 •  Allsang
 •  Salg av mat
 •  Leiker og konkurranser

15:30 Premiering og trekking av loddbøker

 • Programmet for dagen avsluttes med traktortog. Kontaktperson traktortog: Morten Mjønestrø telefon 47 03 67 46

Lensvik

10:30 Familiegudstjeneste i Lensvik kirke.

11:45 Oppstilling til 17. mai toget langs oversiden av flerbrukshuset.

 • Rekkefølge: Flaggborg - Barnehagebarna - Lensvik skole 1. - 10. klasse - Lensvik blandakor - Alle andre som vil gå i toget
 • Rute: Skolen - Lærergården - sentrum - Hamnahaugen helse og omsorgssenter - Agdenes flerbrukshall.
 • Sang ved Myrantunet og i sansehagen ved Hamnahaugen helse og omsorgssenter.

12:00 Lensvik blandakor synger nasjonalsangen før toget går

13:30 Dagens tale og underholdning i idrettshallen.

 • Konferansierer: Eline Melbye-Johansen og Maria Selnes.
 • Tale for dagen ved Ingrid Marie Moe Kirkholt.
 • Sang ved Lensvik blandakor.

14:15 Leiker for barna.

16:00 Arrangementet avsluttes.

 • Kiosken i hallen åpner 12:00. Der vil det være salg av lapskaus, riskrem, kaker, kaffe, is og brus/vann. Vi stenger kiosken under taler og sang, og ber om betaling med Vipps eller bankkort.

Vi minner om at stiletthæler ikke er tillatt i idrettshallen da de ødelegger gulvet. Det er også lite med parkeringsplass - bruk sentrum! Ingen parkering ved skolen og kunstgressbanen.

Velkommen!

Lysheim

11:30 Avmarsj barnetoget/Folketog- Joker Selva

12:15 Flaggheising og nasjonal sang- Lysheim skole

12:30 Tale for dagen ved Kjetil Langmo

 • Barnas tale ved Patrick Nordgård og Kotryna Ziurkuviene

13:00 Underholdning av barna i Mølnbukt barnehage og Lysheim skole, Promenaden

13:30-15:00

 • Loddsalg (Tipping på glass)
 • Åpen kiosk (salg av lapskaus, kaker, brus/vann, kaffe, pølse med brød/lompe, popcorn og is)
 • Leker og ute aktiviteter på skolens uteområde

Konferansier: Arne Nordgård

 

Løkken Verk

11:00 "Rosa-russen" (Skolestarterne fra Løkken barnehage) synger for beboerne på Løvbytunet. Alle barna får is som takk for underholdningen.

12:15 Traktortoget passerer gjennom Løkken sentrum. Vi oppfordrer de som ønsker det til å møte foran Løkken kulturhus for å få med seg det.

12:45 Løkken musikkorps spiller utenfor Løvbytunet sammen med skolekorpset

13:00 Oppmøte foran Løkken kulturhus 

 • Velkommen 
 • Barnas tale ved 6. klasseelever fra Løkken Verk Montessoriskole
 • Oppstilling av tog

13:15 Folketog gjennom Løkken sentrum: Løkken kulturhus - Skolegata - Torfinn Bjørnaas' plass- Løkkenveien - Løkken kulturhus

14:00 Folkefest i kulturhuset

 • Åresalg
 • Underholdning ved Meldal songlag
 • Sang ved 1. - 4. klasse fra Løkken Verk Montessoriskole
 • Tale for dagen ved ordfører Oddbjørn Bang

Leker for barna med godteposer i premier. Gratis pølse og saft til alle barn. Salg av drikke, kaker og påsmurt. Salget starter klokken 12:30

Meldal/Grefstad krets

Meldal kirke:

09:30 Minneord og kransnedleggelse over de falne under 2. verdenskrig.

 • Taler: Asle Birger Bjørgen, leder Meldal pensjonistforening.

10:00 Familiegudstjeneste i Meldal kirke.

10:45 Traktortoget starter fra Å og venter på Folketoget ved HOB.

11:00 Folketog fra Meldal barne- og ungdomsskole via Meldal sentrum til Meldal barne- og ungdomsskole.

 • Togrekkefølge: Flaggborg – Løkken musikkorps - Grefstad barnehage – Å barnehage – Storås barnehage – Meldal barne- og ungdomsskole – Meldal idrettslag – Speiderne - Meldal songlag – Meldal Sanitetsforening – Andre

12:00  Meldal barne- og ungdomsskole

 • Mat- og kaffesalg

Program:

 • Konferansier: Ingrid Voll
 • Løkken musikkorps spiller ute

  I gymsalen:
 • 1.- 4. klasse underholder
 • Meldal Trekkspillklubb
 • Festtale ved konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold

12:30  Leker for barna. Klokkeslettet er cirkatid.

15:30  Meldal Bygdemuseum

 • Kaffesalg 

Program fra klokken 16:00              

 • Torader’n
 • Meldal Trekkspillklubb
 • Festtale v/Margrethe C. Stang, middelalderforsker ved NTNU

 

Orkanger

08:00 Flaggheising ved Orkanger pensjonistsenter. Orkdal janitsjar spiller.

09:30 Bekransning ved bautaen over de falne ved Orkanger Kirke. Tale ved kaptein Trond Melting.

10:00 Familiegudstjeneste i Orkanger kirke ved sokneprest Marita Hammervik-Owen.

10:00 Samling Nedre Rømme

 • Åpen kaffe fra 10:00 til ca.15:30
 • Leker for barna 11:00 - 13:00
 • Underholdning av elever fra 3.trinn klokken 12:00
 • Klubbhuset vil være åpent for servering fra 11:00 - 14:00

11:30 Bekransning ved Rolf Arne Bergs monument. Tale ved kadett Martin Wiken.

12:30 Bekransning ved Peter Deinbolls minnesmerke. Tale ved tiendeklassingene Alida Robertsdatter og Tora Richter Wold.

13:15 Tale for dagen ved Arnt-Otto Lie og Follorussen, representert ved Dina Smevoll Lie og Hilde Bergsrønning Øyangen

13:50 Oppstilling til tog på Nedre Rømme (Idrettsparken). Før toget går spiller korpsene Ja vi elsker dette landet og Norge i rødt, hvitt og blått. Togrute: Idrettsparken-J.O Rømmesmos vei- Søster Signes vei-Willmannsveien-Orkdalsveien-Bårdshaugsveien-Geilan-J.O. Rømmesmos vei-Idrettsparken.

18:00 Russetale på Follo ved russepresident Hilde Bergsrønning Øyangen.

Råbygda

09.30 Oppstilling for 17. mai tog på Glimt stadion.

10:00 17. mai tog fra Glimt stadion til Gjølme skole.

10.30 Orkdal skolekorps spiller.

 • Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølse med brød
 • Leker for barna
 • Loddsalg
 • 17. mai tale av elever

11:00 Underholdning av 6. klasse i gymsalen.

Storås

14:00 Toget starter ved barnehagen. Kaffe og leker for barna ved samfunnshuset etterpå.

Svorkmo

09:00 Underholdning fra skoletrappa på Årlivoll skole.

09:30 Folketog med stopp ved eldreboligene.

 • Etter toget selges det kaffe, brus, kaker, pølser og is i samfunnshuset. Leker og konkurranser for barna!
 • Natursti med premie og loddsalg med fine premier. Trekning klokken 12:00.

19.00: Gudstjeneste i Moe kirke.

Velkommen! 

Å i Meldal

14:00 Etter barnetoget i Meldal er det 17.maifeiring på Å barnehage. Det blir leker for barna, salg av kaffe, kaker, is, brus og pølse med brød.