Er du eller en av dine rammet av demens? Demenskoordinator kan kontaktes hvis du har behov for en å prate med eller ønsker informasjon eller veiledning i forhold til situasjonen.

Hvordan få hjelp av demenskoordinator?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med demenskoordinator. Du kan selv ta kontakt eller be fastlege, sykehus eller andre om å ta kontakt for deg.

Demenskoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kommer på hjemmebesøk.

Demenskoordinatorens oppgaver

  • Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om demens
  • Hjemmebesøk
  • Bidra til å koordinere gode tjenester til personer med demens og menneskene rundt
  • Samarbeid med andre kommunale tjenester, fastlege og spesialisthelsetjeneste
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Bidra til videre utvikling av gode rutiner, samhandling og tilbud innen demensomsorgen
  • Bidra til økt åpenhet og kunnskap om demens