Om Nav

Nav har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen.

For ytterligere informasjon, se Navs hjemmesider

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon følger under. Bruk Nav.no om du kan. Du kan også henvende deg i publikumsmottaket til Nav Orkland, eller ringe.

Publikumsmottakets åpningstider:
10:00 – 12:00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
Onsdager kun timeavtaler

Telefonnummer:
Nav Kontaktsenter: 55 55 33 33
Ved akutt behov for bistand: 41 23 21 18 (09:00 – 15:00)

Økonomisk råd og veiledning

Økonomisk råd og veiledning er en tjeneste som tilbys av Nav Orkland. Dersom du opplever utfordringer knyttet til gjeld eller disponering, kan du søke om hjelp ved å benytte søknadsskjemaet under. Du kan også henvende deg i Nav Orklands publikumsmottak for å fylle ut søknad. Tjenesten er gratis. For mer informasjon, se nav.no/okonomi-gjeld

Søknadsskjema for økonomisk råd og veiledning:

Økonomisk sosialhjelp

Dersom alle dine inntektsmuligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, kan du har rett på økonomisk sosialhjelp. Andre inntektsmuligheter kan være inntektsgivende arbeid, egne midler og andre økonomiske rettigheter. Du kan søke ved å benytte søknadsskjema under. Du har rett til økonomisk råd og veiledning uavhengig om du har rett til økonomisk sosialhjelp.
 
Søknader behandles etter individuell vurdering. Behandlingstid inntil fire uker. 

Er du i en nødsituasjon? 
Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat og hygieneartikler. Merk søknaden med «nødhjelp». 

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp: 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Programmet er for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som har ingen eller svært begrensende ytelser etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Det må i tillegg være et behov for tett og koordinert bistand. Dette kan gjelde personer som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, mangler grunnleggende skolegang og utdanning, har fysiske eller psykiske plager eller sliter med rusproblemer. Mange har flere problemer samtidig i gjensidig påvirkning. Det er en forutsetning for deltakelse at personen kan nyttiggjøre seg programmet, og ikke har rettigheter etter andre ordninger.

Du kan søke digitalt på samme søknadsskjema som for økonomisk sosialhjelp, eller fylle ut en papirsøknad.

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogrammet:

Søknadsskjema sendes per post til Nav Orkland, Postboks 83, 7301 Orkanger - eller legges i postkasse ved inngangsdøra til servicekontoret i Orkland rådhus.

Statlige tjenester

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter. Nav Orkland kan bistå deg i å finne riktig enhet.

Åpningstider Nav Orkland

Oppfølging og timeavtaler blir gjennomført alle hverdager 08:00-15:00

Åpent mottak/møtesenter:

Orkland rådhus

  • Mandag 10:00 - 12:00
  • Tirsdag 10:00 - 12:00
  • Torsdag 10:00 - 12:00
  • Fredag 10:00 - 12:00

Rindal rådhus

  • Publikumsmottak i Rindal midlertidig stengt

Kontakt Nav

Du kan også ta kontakt via Nav kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Åpningstiden er hverdager 08:00 - 15:30. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Ved spørsmål om Pensjon kan du ringe Pensjonstelefonen på tlf. 55 55 33 34

Husk at Nav.no alltid er åpent og at det er mange måter kontakte oss på!

Les mer på https://www.nav.no/person/kontakt-oss/

Fra 1.1.2020 har Rindal kommune inngått en verskommuneavtale med nye Orkland kommune.

Avtalen gjelder interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i Nav. Samarbeidet omfatter i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeiderettet karakter.