Om Nav

Nav har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen.

For ytterligere informasjon, se Navs hjemmesider

Telefonnummer Nav

– bruk nav.no og Ditt Nav om du kan

Vi anbefaler at du kommer presis til timeavtaler med din veileder, men ikke for tidlig. Grunnet smittevernhensyn bør vi fortsatt unngå for mange samlet i ventesonen.

For andre henvendelser, bruk www.nav.no og Ditt Nav. Her kan du sende beskjed til oss og få svar.

Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

For henvendelse ved akutt behov for bistand:

Linjene er åpne fra 10:00 til 14:00. Noe ventetid må påregnes.

Last ned søknadsskjema

Skjemaet sendes per post til Nav Orkland, Postboks 83, 7301 Orkanger - eller legges i postkasse ved inngangsdøra til Servicekontoret i Orkland rådhus.

Statlige tjenester

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter. Nav Orkland kan bistå deg i å finne riktig enhet.

Åpningstider Nav Orkland

Oppfølging og timeavtaler blir gjennomført alle hverdager 08:00-15:00

Åpent mottak/møtesenter:

Orkland rådhus

  • Mandag 10:00 - 12:00
  • Tirsdag 10:00 - 12:00
  • Torsdag 10:00 - 12:00
  • Fredag 10:00 - 12:00

Rindal rådhus

  • Mandag 10:00 - 12:00
  • Torsdag 10:00 - 12:00

Kontakt Nav

Du kan også ta kontakt via Nav kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Åpningstiden er hverdager 08:00 - 15:30. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Ved spørsmål om Pensjon kan du ringe Pensjonstelefonen på tlf. 55 55 33 34

Husk at Nav.no alltid er åpent og at det er mange måter kontakte oss på!

Les mer på https://www.nav.no/person/kontakt-oss/

Fra 1.1.2020 har Rindal kommune inngått en verskommuneavtale med nye Orkland kommune.

Avtalen gjelder interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i Nav. Samarbeidet omfatter i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeiderettet karakter.