Kulturarven er den historiske plattformen et samfunn er bygget på.  Begrepet er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur.

Eksempler på kulturarv kan være nye og gamle kulturminner, mat, musikk, kunst, litteratur, dans og håndverk. Språk, tradisjoner og bruksgjenstander er også en del av kulturarven. Slik spenner begrepet vidt og omfatter kulturelementer fra de eldste tider fram til vår tid.  Det kan være elementer fra alle sosiale lag og fra alle etniske grupper, fra praktstykker av høy kunstnerisk verdi til dagligdagse bruksgjenstander.

Museer

Meldal bygdemuseum

Meldal bygdemuseum er blant landsdelens fineste bygdemuseer bestående av bygninger med vakkert og detaljert interiør.

Orkdal bygdetun

Orkdal bygdetun består av i alt 13 bygninger. Gården Oppstuggu Berbu var etter gamle skinnbrev i drift allerede på midten av 1300-tallet. Husene som står der i dag er fra 1800-tallet. Svorkåsgården med hus fra tiden 1730-1850 er flyttet til Oppstuggu Berbu. Sivertsengården og husmannsplassen Pålstadhusa hører også til bygdetunet. I Sivertsengården er lokalene innredet med kjøkken og møtelokaler, slik at det kan brukes til mindre selskap. Ellers blir låven brukt til bryllup, konserter og andre kulturarrangement

Orkla industrimuseum

Orkla industrimuseum formidler den 333 år lange bergverksdriften på Løkken Verk. Den mangfoldige historien vises gjennom Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnbanen og utstillingene i Informasjonssenteret.

Pilegrimsleia

Gudbrandsdalsleden er den lengste pilegrimsleden i Norge, og var hovedveien til Nidaros, dagens Trondheim, i middelalderen.