I Orkland har vi 4 helsestasjoner. De befinner seg på Krokstadøra, i Lensvik, i Meldal og på Orkanger. Skolehelsetjenesten er til stede ved de ulike skolene i Orkland kommune

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjon fra 0 - 5 år, i skolehelsetjenesten fra 6 - 20 år og på helsestasjon for ungdom er gratis.

Helsestasjonen på Orkanger har flyttet til nye lokaler på Folkehelsesenteret

Lokalene på Fannrem er nå stengt.

Helsestasjonen er nå tilbake til normal drift, og gjennomfører alle anbefalte konsultasjoner.

Vi følger smittevernråd og sikrer nødvendige smitteverntiltak i samsvar med  FHI´s anbefalinger

 • De som møter på helsestasjonen må være friske! Hvis du/ditt barn har symptomer på luftveisinfeksjon, må dere ringe helsestasjonen først.
 • Vi begrenser antall besøkende på venterommet. Møt derfor til oppsatt tid. Barn bør helst følges av kun en forelder. Gravide bør komme alene.

Skolehelsetjenesten er tilstede ved skolene når de åpner. Vi er også tilgjengelig for elever/foreldre for andre klassetrinn og de skolene som fortsatt er stengt.

Helsestasjon for ungdom er tilbake til normal drift fra neste uke. Denne er også flyttet til Folkehelsesenteret på Orkanger. For Meldal og Lensvik kan dere kontakte helsestasjonen for avtale.

NB! Er du/dere syk med luftveisinfeksjon? Uansett årsak, eller i karantene, ikke kom på helsestasjonen, ring oss først for å gjøre avtale.

Kontaktinformasjon

Telefon 476 09 330 er åpen fra 08:00 - 15:00

Du vil bli satt i forbindelse med helsesykepleier eller jordmor.

Kontakt oss gjerne på telefon - vi vil hjelpe dere så godt vi kan.

Dersom det blir forandring i timeavtale, vil dere få beskjed.

Viktig å komme alene!

Korona-informasjon

Følg med på Orkland kommunes hjemmeside for mer informasjon om koronautbrudd - orkland.kommune.no/korona

Helsestasjon 0 – 5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du jordmødre og helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips av helsefremmende og forebyggende art. Tjenesten, som er gratis, gjelder for alle barn fra 0 – 5 år og deres foreldre. 

På helsestasjonen vil du møte sekretær, helsesykepleier, jordmødre, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med familiesenteret, barnehageansatte, og pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Alt personell som jobber i helsestasjonen har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen. Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjon, pga smittefare, men kontakter egen fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er elev i grunn- eller videregående skole. Du kan få råd og veiledning som angår din helse, få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Vi tilbyr også helseopplysning og veiledning i grupper og klasser.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å bidra til et godt arbeidsmiljø for elevene i skolen.

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn/unge og familier i sårbare faser i livet.

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss. Helsesykepleier har åpen dør for alle elever. Kom gjerne innom for en prat. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, familiesenter og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon.
Ved behov kan vi bidra ved henvisning til andre tjenester. Tjenesten er gratis.

Alle skolene har en fast helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt skolen eller helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider. Helsesykepleier kan kontaktes direkte.

 • Aa skole
  Helsesykepleier Ingvild Solstad Skjølberg
 • Evjen barneskole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Elin Haffke
 • Gjølme skole
  Helsesykepleier Therese Hynne
 • Grøtte skole
  Helsesykepleier Siv Monika Kattem
 • Lensvik skole
  Helsesykepleier Siv Kristin Selbæk
 • Lysheim skole
  Helsesykepleier Lene Sterten Berg
 • Løkken Verk Montessoriskole
  Helsesykepleier Linda Drugli Hervik
 • Meldal barne og ungdomsskole
  Helsesykepleier Anne Guri Dragseth Fritzon
 • Orkanger barneskole
  Helsesykepleier Helga Melås
 • Orkanger ungdomsskole
  Helsesykepleier Ingvild Solstad Skjølberg
 • Årlivoll skole
  Helsesykepleier Lene Sterten Berg

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

 • Helseundersøkelser
 • Helseopplysning og veiledning, individuelt og i grupper/klasser
 • Vaksinasjoner etter fast program
 • Måling av vekt/lengde
 • Undersøkelse av syn og hørsel ved behov  

Videregående skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved videregående skole er for alle elever på skolen. Helsesykepleier, som har taushetsplikt, har faste kontordager ved skolene. Tjenesten er gratis.

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse, og du kan få veiledning i samliv og prevensjon.

Vi tilbyr undervisning i alle 1.klasser om psykisk helse, og undervisning til avgangskull om hvordan ta vare på seg selv og andre i russetiden. Vi tilbyr også vaksinasjon mot meningokokker (hjernehinnebetennelse).

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig med andre instanser ved skolen, og kan bidra ved henvisning videre ved behov. 

 • Meldal videregående skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Trine Lilleås
 • Orkdal vidaregåande skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Irmelin Breunig

Helsestasjon for ungdom

Dette er et gratis helsetilbud for ungdom. Her kan du møte helsesykepleier, lege og jordmor. Du kan få svar på spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse.

Drop–in: du trenger ikke timeavtale, det kan være litt ventetid hos oss.

 • Lensvik helsestasjon
  I ordinær åpningstid 08:00 - 15:30
 • Meldal helsestasjon
  Første onsdag hver måned
  14:30 - 15:30
 • Orkanger helsestasjon
  Torsdager
  15:00 - 18:00

Hva kan du få hjelp til?

Hos oss kan du kommer for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

 • Helse
 • Spiseforstyrrelser
 • Problemer hjemme eller på skolen
 • Tristhet eller angst
 • Hvis du har vært utsatt for/vitne til vold eller overgrep
 • Selvmordstanker
 • Rus
 • Forelskelse
 • Seksualitet
 • Kjønnsmangfold
 • Seksuell orientering/ LHBTI

Vi kan hjelpe deg med resept på prevensjon, klamydiatester og underlivsundersøkelser. Vi kan også legge inn p-stav og hormonspiral, og henviser til fastlege eller spesialist ved behov.