I Orkland har vi fire helsestasjoner. De befinner seg på Krokstadøra, i Lensvik, i Meldal og på Orkanger. Skolehelsetjenesten er til stede ved de ulike skolene i Orkland kommune.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjon fra 0 - 5 år, i skolehelsetjenesten fra 6 - 20 år og på helsestasjon for ungdom er gratis.

Telefon 476 09 330 er åpen fra klokken 08:00 - 11:00 og fra 12:00 - 15:00
Torsdager er telefon stengt mellom klokken 09:00 - 12:00.

NB! Er du syk med luftveisinfeksjon, eller andre smittsomme infeksjoner, ikke møt på helsestasjon. Ring oss først for å gjøre en avtale.

Med bakgrunn i bemanningssituasjonen på helsestasjonene har vi besluttet følgende endringer:

NB! I uke 28 – 32 vil alle konsultasjoner hos helsesykepleier og jordmor være på Orkanger helsestasjon, grunnet ferieavvikling. Barn som har time til lege på Meldal og Lensvik helsestasjon vil få dette som planlagt. 

 • Vi kan for en periode ikke tilby 18 måneders konsultasjoner for våre sped og småbarn. Dette vil gjelde fra 1. februar 2023. Ny vurdering foretas fortløpende. Ring helsestasjon om du har behov for kontakt.
 • Vi har nå slått sammen fødsels- og foreldrekurs til et kurs. 
 • Jordmødrene tilbyr barseloppfølging som en oppmøtekonsultasjon på helsestasjonen etter hjemreise fra føde-/ barselavdelingen.

Helsestasjon 0 – 5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du jordmødre, helsesykepleiere og leger som kan gi deg råd og tips av helsefremmende og forebyggende art.   

Ved behov samarbeider vi med familiesenteret, barnehageansatte, og pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern. Alt personell som jobber i helsestasjonen har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen.  

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjon grunnet smittefare, men kontakter egen fastlege eller legevakt. 

Helsestasjonsprogrammet

0-2 ukerHjemmebesøk jordmor Avtales på telefon
7-10 dagerHjemmebesøk helsesykepleier Avtales på telefon
2-4 ukerGruppekonsultasjon helsestasjon Avtales på time
6 ukerIndividuell konsultasjon hos helsesykepleierVaksineAvtales på time
3 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleierVaksineAvtales på time
4 mndGruppekonsultasjon helsestasjon Avtales på time
5 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleierVaksineAvtales på time
6 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege Avtales på time
7/8 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier Avtales på time
10 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier Avtales på time
12 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier og legeVaksineAvtales på time
15 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleierVaksineAvtales på time
18 mndIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier Avtales på time
2 årIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege Innkalling i posten
4 årIndividuell konsultasjon hos helsesykepleier Innkalling i posten

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. 

Ta kontakt med fastlege eller vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program.

Amming

Etter fødsel vil jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Ansatte har god kompetanse på amming og ammeproblemer som kan oppstå. Det viktigste er at du tar kontakt og får en avtale, så problemene løses så tidlig som mulig. 

Vi har dialog med ammepoliklinikken på St. Olavs Hospital.

Nyttige nettsider om amming:

Foreldreveiledning

Foreldrekurs: 

Barne- og familietjenesten (BFT) arrangerer foreldrekurs. Gratis og et tilbud til alle foreldre i Orkland. 

Individuell veiledning: 

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning i spørsmål rundt foreldrerollen. 
 • Familiesenteret er et lavterskeltilbud for barn, unge og familier i Orkland kommune. Familiesenteret kan tilby veiledning til foreldre som opplever utfordringer i hverdagen. Sammen med deg og din familie finner en ut av hva som er god hjelp for dere. Du kan selv ta kontakt, eller få helsesykepleier eller barnehage til å gjøre en henvendelse.  
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer.  

Nyttig informasjon

Den første tiden

Amming/ernæring/kosthold

Utvikling

Samspill

Tannhelse

Barnet innkalles til første rutinemessige sjekk rundt 3-års alder. Dersom barnet har fått en tannskade, eller du ønsker kontakt med tannklinikken, kontakt Orkland tannklinikk – Send melding | Ring | Se priser (tannlegernorge.no) 

Vaksinasjon

Søvn

Søvn er viktig for helse og utvikling. Både mengde og søvnkvaliteten spiller en rolle.  

Under finner du lenker med nyttige tips og råd om søvn. 

Ulykkesforebygging

Sosiale medier

Barn og skjermbruk: 

Foreldrenes mobilbruk og små barn-film 

Videregående skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved videregående skole er for alle elever på skolen. Helsesykepleier, som har taushetsplikt, har faste kontordager ved skolene. Tjenesten er gratis.

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse, og du kan få veiledning om samliv og prevensjon.

Vi tilbyr undervisning om psykisk helse i alle 1.klasser, og undervisning til avgangskull om hvordan ta vare på seg selv og andre i russetiden. Vi tilbyr også vaksinasjon mot meningokokker (hjernehinnebetennelse).

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig med andre instanser ved skolen og kan bidra ved henvisning videre ved behov. 

 • Meldal videregående skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Trine Lilleås
 • Orkdal vidaregåande skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Irmelin Breunig

Helsestasjon for ungdom

Dette er et gratis helsetilbud for ungdom. Her kan du møte helsesykepleier, lege og jordmor. Du kan få svar på spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse.

Drop-in: du trenger ikke timeavtale, det kan være litt ventetid hos oss.

 • Lensvik helsestasjon
  Etter avtale.
 • Meldal helsestasjon
  Etter avtale
 • Orkanger helsestasjon
  Drop-in: Torsdager 15:00 - 18:00

Telefon til alle kontorer 476 09 330

Hva kan du få hjelp til?

Hos oss kan du kommer for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

 • Helse
 • Spiseforstyrrelser
 • Problemer hjemme eller på skolen
 • Vanskelige tanker og følelser
 • Hvis du har vært utsatt for/vitne til vold eller overgrep
 • Selvmordstanker
 • Rus / doping
 • Forelskelse
 • Seksualitet
 • Seksuell orientering/ legning

Vi kan hjelpe deg med resept på prevensjon, klamydiatester og underlivsundersøkelser. Vi kan også legge inn p-stav og hormonspiral, og henviser til fastlege eller spesialist ved behov.

Nyttige lenker

Helsedirektoratet

 

Melding om graviditet til helsestasjonstjenesten

Dersom du er gravid og går til svangerskapsomsorg andre steder enn den kommunale jordmortjenesten (fastlege, privat jordmor eller kommunejordmor i annen kommune) ønsker vi at det sendes en melding om fødsel til helsestasjonstjenesten. Hvorfor vi ønsker dette, hva som ønskes tilsendt og på hvilken måte informasjonen kan sendes, kan du lese om i skjemaet.