I Orkland har vi fire helsestasjoner. De befinner seg på Krokstadøra, i Lensvik, i Meldal og på Orkanger. Skolehelsetjenesten er til stede ved de ulike skolene i Orkland kommune.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjon fra 0 - 5 år, i skolehelsetjenesten fra 6 - 20 år og på helsestasjon for ungdomm er gratis.

Telefon 476 09 330 er åpen fra 08:00 - 15:00

Helsestasjonen i normal drift og gjennomfører alle anbefalte konsultasjoner. Vi følger smittevernråd og sikrer nødvendige smitteverntiltak i samsvar med  FHI´s anbefalinger

 • De som møter på helsestasjonen må være friske! Hvis du/ditt barn har symptomer på luftveisinfeksjon, må dere ringe helsestasjonen først.
 • Vi begrenser antall besøkende på venterommet. Møt derfor til oppsatt tid. Barn bør helst følges av kun en forelder. Gravide bør komme alene.

Skolehelsetjenesten er tilstede ved skolene. Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag fra kl 15:00 – 18:00 på Folkehelsesenteret. For Meldal og Lensvik kan dere kontakte helsestasjon for avtale.

NB! Er du/dere syk med luftveisinfeksjon, eller er i karantene? Ikke møt på helsestasjonen, ring oss først for å gjøre avtale.

Kontaktinformasjon

Telefon 476 09 330 er åpen fra 08:00 - 15:00

Du vil bli satt i kontakt med helsesykepleier eller jordmor.

Kontakt oss gjerne på telefon - vi vil hjelpe dere så godt vi kan.

Dersom det blir forandring i timeavtale, vil dere få beskjed.

Viktig å komme alene!

Korona-informasjon

Følg med på Orkland kommunes hjemmeside for mer informasjon om koronautbrudd - orkland.kommune.no/korona

Helsestasjon 0 – 5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som forelder best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du jordmødre og helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips av helsefremmende og forebyggende art. Tjenesten, som er gratis, gjelder for alle barn fra 0 – 5 år og deres foreldre.

Vi samarbeider med familiesenteret, barnehageansatte, og pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern ved behov.

Alt personell som jobber i helsestasjonen har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen. Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjon, grunnet smittefare, men kontakter egen fastlege eller legevakt.

Helsestasjonsprogrammet

0-2 uker Hjemmebesøk jordmor   Avtales på telefon
7-10 dager Hjemmebesøk helsesykepleier   Avtales på telefon
2-4 uker Gruppekonsultasjon helsestasjon   Avtales på time
6 uker Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
3 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
4 mnd Gruppekonsultasjon helsestasjon   Avtales på time
5 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
6 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Avtales på time
7/8 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Avtales på time
10 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Avtales på time
12 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege Vaksine Avtales på time
15 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
18 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Avtales på time
2 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Innkalling i posten
4 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Innkalling i posten

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med fastlege eller vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program.

Amming

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet.

Etter fødsel vil alle helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. To helsesykepleiere er i gang med videreutdanning i ammeveiledning i år og kan etter hvert tilby utvidet ammeveiledning. Vi har et eget ammerom på helsestasjonen.

Vi har dialog med ammepoliklinikken på St. Olavs Hospital.

Nyttige nettsider om amming:

Foreldreveiledning

Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, familiesenter, PPT eller barnevern.

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
 • Familiesenteret er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra for eksempel barnehage eller helsesykepleier dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familiesenteret tilbyr individ- og gruppebasert veiledning, etter foresattes behov.
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer.

Nyttig informasjon

Hjemmebesøket

Amming/ernæring/kosthold

Utvikling

Samspill

Tannhelse

Vaksinasjon

Søvn

Ulykkesforebygging

Sosiale medier

Videregående skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved videregående skole er for alle elever på skolen. Helsesykepleier, som har taushetsplikt, har faste kontordager ved skolene. Tjenesten er gratis.

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse, og du kan få veiledning om samliv og prevensjon.

Vi tilbyr undervisning om psykisk helse i alle 1.klasser, og undervisning til avgangskull om hvordan ta vare på seg selv og andre i russetiden. Vi tilbyr også vaksinasjon mot meningokokker (hjernehinnebetennelse).

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig med andre instanser ved skolen og kan bidra ved henvisning videre ved behov. 

 • Meldal videregående skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Trine Lilleås
 • Orkdal vidaregåande skole
  Helsesykepleiere Guri Bjørkli og Irmelin Breunig

Helsestasjon for ungdom

Dette er et gratis helsetilbud for ungdom. Her kan du møte helsesykepleier, lege og jordmor. Du kan få svar på spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse.

Drop-in: du trenger ikke timeavtale, det kan være litt ventetid hos oss.

 • Lensvik helsestasjon
  Etter avtale.
 • Meldal helsestasjon
  Drop-in: Første onsdag hver måned 14:30 - 15:30, eller etter avtale.
 • Orkanger helsestasjon
  Drop-in: Torsdager 15:00 - 18:00

Telefon til alle kontorer 476 09 330

Hva kan du få hjelp til?

Hos oss kan du kommer for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

 • Helse
 • Spiseforstyrrelser
 • Problemer hjemme eller på skolen
 • Vanskelige tanker og følelser
 • Hvis du har vært utsatt for/vitne til vold eller overgrep
 • Selvmordstanker
 • Rus / doping
 • Forelskelse
 • Seksualitet
 • Seksuell orientering/ legning

Vi kan hjelpe deg med resept på prevensjon, klamydiatester og underlivsundersøkelser. Vi kan også legge inn p-stav og hormonspiral, og henviser til fastlege eller spesialist ved behov.

Melding om graviditet til helsestasjonstjenesten

Dersom du er gravid og går til svangerskapsomsorg andre steder enn den kommunale jordmortjenesten (fastlege, privat jordmor eller kommunejordmor i annen kommune) ønsker vi at det sendes en melding om fødsel til helsestasjonstjenesten. Hvorfor vi ønsker dette, hva som ønskes tilsendt og på hvilken måte informasjonen kan sendes, kan du lese om i skjemaet.