Vedtatt av kommunestyret 15.12.2021 - Gjeldende fra 1.1.2022

Ordinær bolig

Sats bolig - 2 ganger årlig feiing 366
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn 733
Sats bolig - feiing hvert år 244
Sats bolig - tilsyn hvert år 489
Sats bolig - feiing hvert 2. år 193
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år 384
Sats bolig - feiing hvert 4. år 146
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år 295
Sats bolig - feiing hvert 6. år 116
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år 233
Sats bolig - feiing hvert 8. år 85
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år 169

Fritidsbolig

Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing 550
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn 1.100
Sats fritidsbolig - feiing hvert år 364
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år 729
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år 288
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år 575
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år 221
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år 443
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år 174
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år 346
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år 126
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år 153

Tilsyn med gassanlegg/gassfyring

Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år 439
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år 346
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år 265
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år 151