Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Ordinær bolig

Sats bolig - 2 ganger årlig feiing 402
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn 806
Sats bolig - feiing hvert år 268
Sats bolig - tilsyn hvert år 538
Sats bolig - feiing hvert 2. år 212
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år 422
Sats bolig - feiing hvert 4. år 161
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år 325
Sats bolig - feiing hvert 6. år 128
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år 256
Sats bolig - feiing hvert 8. år 94
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år 186

Fritidsbolig

Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing 605
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn 1.210
Sats fritidsbolig - feiing hvert år 400
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år 802
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år 316
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år 632
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år 243
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år 486
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år 191
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år 381
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år 139
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år 278

Tilsyn med gassanlegg/gassfyring

Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år 482
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år 381
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år 291
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år 166