Den kulturelle skolesekken

DKS er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordninga er unik i verdenssammenheng. Gjennom ordninga får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.    

Orkland kommune

Kommunene disponerer en årlig sum fra Norsk Tippings overskudd, regnet ut fra antall skolelever i hver kommune. Summen brukes på ulike kulturelle turneer og besøk for grunnskoleelevene i kommunene. I Orkland administreres DKS av kulturskolen. 

For utøvere som ønsker oppdrag gjennom DKS er det mulig å sende inn forslag gjennom DKS-portalen

Fristen for innmelding er 1. oktober.