Næringsliv i Orkland

Det er først og fremst moderne industri som er bærebjelken i Orklands næringsliv. Gruvedriften på Løkken Verk, med historie tilbake til 1654, var starten på et industrieventyr som i dag rommer flere markedsledende bedrifter innen et bredt næringsspekter. 

Smelteverk, offshore, mekanisk industri, treindustri og høyteknologisk elektronikk dominerer. I tillegg har nye store aktører innen næringsmiddelindustri etablert seg de siste årene, og havbruksnæringen er i vekst. 

Landbruket har en sentral betydning, og det produseres både melk, kjøtt, korn. Det er også en betydelig fjørfe- og eggproduksjon i Orkland. Flere småskalaprodusenter har startet med videreforedling av egne råvarer, enkelte med eksklusive bidrag til Michelin-restauranter i Trondheim.  

Næringsaktører har sammen med kommunen etablert Thamsklyngen, som skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Målet er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft og gi økt verdiskapning og sysselsetting i regionen.

Støtte til bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag)

Trøndelag fylkeskommunes forvalter støtteordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag)

Formålet med ordningen er å motivere og mobilisere til kompetansetiltak i bedrifter. Støtteordningen skal styrke bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for utvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.

Ordningen er forankret i: