I Orkland har kreftsyke og deres pårørende muligheter til å få hjelp, råd og støtte av kommunale kreftsykepleiere.

Kommunal kreftsykepleier

Kreftsykepleier kan tilby:

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
  • Hjemmebesøk, samtale på kontoret eller veiledning på telefon.
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Koordinering av hjelpebehov samt hjelp og veiledning til å søke omsorgstjenester, kursopphold, rehabiliteringsopphold eller lignende.

Kreftsykepleier kan være et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Kreftrehabilitering – rett hjem i stua

Koronaviruset har medført strenge begrensninger for mange kreftrammede. Vardesenteret og Pusterommet har utviklet løsninger som gjør tilbudene mer tilgjengelige.