Naboer og gjenboere som berøres av tiltaket skal varsles om nye byggetiltak.

Det skal fremgå av søknaden hvem som er varslet, hva du har varslet om, og om det har kommet inn merknader til tiltaket.

Nabovarsling kan enten gjennomføres ved oppmøte (bruk skjema 5156). I skjema skal nabo enten krysse av for mottatt, eller for samtykker der og da. Skal nabovarsel sendes i posten (bruk skjema 5154) må det fortsatt dokumenteres at varsel er sendt. For at saksbehandler skal kunne se hva du har nabovarslet om skal skjema 5155 følge med søknaden inn til kommunen.

Privatpersoner kan bruke enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:

Din nabo kan gi samtykke til at det bygges i strid med avstandsregelen i plan- og bygningsloven § 29-4. Din nabo må da akseptere dette i en avstandserklæring.