Om sykehjemmene i Orkland

Orkland kommune har fire helseinstitusjoner med heldøgns pleie og omsorgstjenester. Det er ikke søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Om helsetunet

Meldal helsetun ligger i Midtbygda i gangavstand til Meldal sentrum. Vi har i alt 79 beboere, som skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til den hjelp vi yter. Vi ønsker at alle skal få god informasjon om våre tjenester og bli behandlet med respekt og høflighet av oss som arbeider her.