Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time

Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.
Du kan ikke be om akutt-time via denne.

Forny resept

Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

E-melding fastlege

Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Logg inn og se dine egenandeler.

Om legetjenesten

Legetjenesten i Orkland består av fem legekontor/legesenter. Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, smittevern, miljørettet helsevern, samt legevakt.

Agdenes legekontor

Besøksadresse:
Harald Grønningens vei 22

Telefon:
72 46 73 45

Telefonen er stengt mellom klokken 12:00 - 13:00.

Åpningstider:

  • Hverdager klokken 08:00 til 15:30

Torsdager brukes til administrasjon.

Bestilling av time eller fornying av resept

Fannrem legesenter

Besøksadresse:
Megardsvegen 6A

Telefon:
72 48 65 40

Telefonen er stengt mellom klokken 12:00 - 13:00.

Åpningstider:

  • Hverdager klokken 08:00 til 15:30

Bestilling av time eller fornying av resept

Meldal legekontor

Besøksadresse:
Løkkenveien 1257

Telefon:
47 71 76 08

Telefonen er stengt mellom klokken 12:00 - 13:00.

Åpningstider:

  • Hverdager klokken 08:00 til 15:30

Bestilling av time eller fornying av resept

Orkanger legesenter

Besøksadresse:
Orkdalsveien 58

Telefon:
72 47 11 50

Telefonen er stengt mellom klokken 12:00 - 13:00.

Åpningstider:

Orkdal legesenter

Besøksadresse:
Orkdalsveien 38

Telefon:
72 48 78 60

Telefonen er stengt mellom klokken 12:00 - 13:00.

Åpningstider

Fastlegeordningen

Denne ordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til.

Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege. Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner.

Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen. Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.

På helsenorges sider kan du lese mer om fastlegeordningen og du kan søke om å bytte fastlege

Legevakta i orkdalsregionen (Lio)

Legevakta i orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Les mer om Legevakten i Orkdalsregionen

SiO sengepost

SiO sengepost består av fem kommunale akutte døgnplasser. Sengeposten driftes som et interkommunalt samarbeid mellom Orkland, Rennebu, Surnadal, Rindal, Heim, Skaun, Hitra og Frøya.

Les mer om SiO sengepost

Vaksinering

Vaksinering foregår som regel ved legekontorene, avhengig av hvilken type vaksine det er.

Barnevaksinasjon

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge, har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilby vaksinene i programmet og det utføres av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet gis ved 6 ukers alder og den siste vaksinen på 10 klassetrinn. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i programmet til ordinær tid, har de rett på et gratis tilbud med vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til 20 år. All vaksinering i Norge er frivillig og ved vaksinering av barn under 16 år må samtykke til.

Følgende vaksiner inngår i barnevaksinasjonsprogrammet per 2020:

AlderVaksinasjon mot
6 uker*Rotavirussykdom
3 månederRotavirussykdom Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) Pneumokokksykdom (PKV)
5 månederDTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
12 månederDTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
15 månederMeslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2. trinn (ca. 7 år)DTP-IPV
6. trinn (ca. 11 år)MMR
7. trinn (ca. 12 år)Humant papillomavirus (HPV),  2 doser
10. trinn (ca. 15 år)dTP-IPV
Barn med foreldre fra høyendemiske landTuberkulose (BCG)**

Reisevaksinering

Alle vaksiner utover de som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet må den enkelte betale for. Reisevaksinering er derfor ikke gratis i Norge. Hvilken reisevaksine som anbefales avhenger av hvor du skal reise og hvor lenge det er siden sist du fikk vaksine. Om du vet hvor du skal reise, kan du selv søke opp gjeldende anbefalinger på folkehelseinstituttes nettsider. Du kan også forhøre deg med din fastlege, eller kontakte vaksinasjonskontoret i Trondheim.

I Orkland foretas som reisevaksinering ofte på fastlegekontorene. Legekontorene har som regel ikke den aktuelle vaksinen på lager. Ta kontakt med fastlegen i god tid før reisen slik at aktuell vaksine kan bestilles. Du bør ta vaksine 2-3 uker før du ankommer din destinasjon.

Influensavaksinering

Influensavaksinering foregår ved fastlegekontorene hvert år i oktober til desember. Vaksinen varierer fra år til år og en bør derfor ta den årlig. Det er primært risikogrupper som blir prioritert i første omgang, men stadig flere arbeidsplasser har begynt å vaksinere sine ansatte. Det skjer enten via bedriftshelsetjenesten eller etter andre inngåtte avtaler. Det er en egenandel på influensavaksine. Prisen varierer fra år til år.

Her kan du lese om influensavaksinering 2023