Om legetjenesten

Legetjenesten i Orkland består av seks legekontor/legesenter. Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, smittevern, miljørettet helsevern, samt legevakt.

Agdenes legekontor

Besøksadresse:
Agdenes legekontor har lokaler i 1. etg ved Hamnahaugen helse- og omsorgssenter.

Telefon:
72 49 22 50

Telefonen er åpen på hverdager 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Åpningstider:

 • 08:00 til 15:00

Torsdag brukes til administrasjon

Bestilling av time eller fornying av resept

Fannrem legesenter

Besøksadresse:
Fannrem legesenter, Megardsvegen 6A, 7320 Fannrem

Telefon:
72 48 65 40

Telefax:
72 48 65 41

Telefonen er åpen på hverdager 08:15 - 11:30 og 13:00 - 15:00

Egne nettsider for Fannrem legesenter

Bestilling av time eller fornying av resept

Meldal legekontor

Besøksadresse:
Meldal legekontor, Sentrumsbygget, Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Telefon:
72 49 51 70

Åpningstider:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08:00 - 15:30
 • Torsdag: kl. 09:00 - 15:30
 • Lunsj kl 11:30 - 12:00

Telefontid

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08:00 - 11:00 og 12:30 - 15:00
 • Torsdag: kl. 09:00 - 11:00 og 12:30 - 15:00

Bestilling av time eller fornying av resept

Orkanger legesenter

Besøksadresse:
Orkanger legesenter, Torgsenteret, 7300 Orkanger

Telefon:
72 47 11 50

Telefaks:
72 47 11 51

Åpningstider:

 • Hverdager kl 08:00 - 15:30

Telefontid

 • Hverdager kl 08:30 - 11:30 og 13:00 - 15:00

Egne nettsider for Orkanger legesenter

Bestilling av time

Fornying av resept

Orkdal legesenter

Besøksadresse:
Orkanger legesenter, Orkdalsveien 38, 7300 Orkanger

Åpningstider konsultasjon:

 • Mandag - torsdag kl 08:00 – 15:30
 • Fredag kl 08:00 – 15:00

Telefon:
72 47 11 50

Telefax:
72 47 11 51

Åpningstider telefon:

 • Mandag – torsdag kl 08:15 – 12:00 og 13:00 – 15:00
 • Fredag kl 08:15 – 12:00 og 13:00 – 14:30

Egne nettsider for Orkdal legesenter

Bestilling av time eller fornying av resept

Snillfjord legekontor

Snillfjord legekontor er et utekontor under Orkdal legesenter.

Telefon:
72 47 11 50

Åpningstider:

 • Snillfjord legekontor er åpent for pasienter hver torsdag
 • Orkdal legesenter er åpent hverdager fra kl 08:00 - 15:30

Telefontid ved Orkdal legesenter:

 • Mandag – torsdag kl 08:15 – 12:00 og 13:00 – 15:00
 • Fredag kl 08:15 – 12:00 og 13:00 – 14:30

Egne nettsider for Orkdal legesenter

Bestilling av time eller fornying av resept

Fastlegeordningen

Denne ordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til.

Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege. Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner.

Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen. Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.

På helsenorges sider kan du lese mer om fastlegeordningen og du kan søke om å bytte fastlege

Legevakten i Orkdalsregionen (LiO)

Legevakten i Orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Les mer om Legevakten i Orkdalsregionen

SiO sengepost

SiO sengepost består av fem kommunale akutte døgnplasser. Sengeposten driftes som et interkommunalt samarbeid mellom Orkland, Rennebu, Surnadal, Rindal, Heim, Skaun, Hitra og Frøya.

Les mer om SiO sengepost