Om legetjenesten

Legetjenesten i Orkland består av fem legekontor/legesenter. Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, smittevern, miljørettet helsevern, samt legevakt.

Agdenes legekontor

Besøksadresse:
Agdenes legekontor har lokaler i 1. etg ved Hamnahaugen helse- og omsorgssenter.

Telefon:
72 46 73 45

Telefonen er åpen på hverdager 08:15-12:00 - 12:30 - 15:15

Åpningstider:

  • 08:00 til 15:00

Torsdag brukes til administrasjon

Fannrem legesenter

Besøksadresse:
Fannrem legesenter, Megardsvegen 6A, 7320 Fannrem

Telefon:
72 48 65 40

Telefonen er åpen på hverdager 08:15-12:00 - 12:30 - 15:15

Meldal legekontor

Besøksadresse:
Meldal legekontor, Løkkenveien 1257, 7336 Meldal

Telefon:
47 71 76 08

Åpningstider:

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08:00 - 15:30
  • Torsdag: kl. 09:00 - 15:30
  • Lunsj kl 11:30 - 12:00

Telefontid

Telefonen er åpen på hverdager 08:15-12:00 - 12:30 - 15:15
 

Orkanger legesenter

Besøksadresse:
Orkanger legesenter, Torgsenteret, 7300 Orkanger

Telefon:
72 47 11 50

Telefaks:
72 47 11 51

Åpningstider:

  • Hverdager kl 08:00 - 15:30

Telefontid

Telefonen er åpen på hverdager 08:15-12:00 - 12:30 - 15:15
 

Orkdal legesenter

Besøksadresse:
Orkanger legesenter, Orkdalsveien 38, 7300 Orkanger

Åpningstider konsultasjon:

  • Mandag - torsdag kl 08:00 – 15:30
  • Fredag kl 08:00 – 15:00

Telefon:
72 48 78 60

Telefax:
72 48 78 61

Åpningstider telefon:

Telefonen er åpen på hverdager 08:15-12:00 - 12:30 - 15:15
 

Fastlegeordningen

Denne ordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til.

Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege. Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner.

Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen. Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.

På helsenorges sider kan du lese mer om fastlegeordningen og du kan søke om å bytte fastlege

Legevakta i orkdalsregionen (Lio)

Legevakta i orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Les mer om Legevakten i Orkdalsregionen

SiO sengepost

SiO sengepost består av fem kommunale akutte døgnplasser. Sengeposten driftes som et interkommunalt samarbeid mellom Orkland, Rennebu, Surnadal, Rindal, Heim, Skaun, Hitra og Frøya.

Les mer om SiO sengepost

Vaksinering

Vaksinering foregår som regel ved legekontorene, avhengig av hvilken type vaksine det er.

Barnevaksinasjon

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge, har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilby vaksinene i programmet og det utføres av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet gis ved 6 ukers alder og den siste vaksinen på 10 klassetrinn. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i programmet til ordinær tid, har de rett på et gratis tilbud med vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til 20 år. All vaksinering i Norge er frivillig og ved vaksinering av barn under 16 år må samtykke til.

Følgende vaksiner inngår i barnevaksinasjonsprogrammet per 2020:

Alder Vaksinasjon mot
6 uker* Rotavirussykdom
3 måneder Rotavirussykdom Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) Pneumokokksykdom (PKV)
5 måneder DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
12 måneder DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2. trinn (ca. 7 år) DTP-IPV
6. trinn (ca. 11 år) MMR
7. trinn (ca. 12 år) Humant papillomavirus (HPV),  2 doser
10. trinn (ca. 15 år) dTP-IPV
Barn med foreldre fra høyendemiske land Tuberkulose (BCG)**

Reisevaksinering

Alle vaksiner utover de som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet må den enkelte betale for. Reisevaksinering er derfor ikke gratis i Norge. Hvilken reisevaksine som anbefales avhenger av hvor du skal reise og hvor lenge det er siden sist du fikk vaksine. Om du vet hvor du skal reise, kan du selv søke opp gjeldende anbefalinger på folkehelseinstituttes nettsider. Du kan også forhøre deg med din fastlege, eller kontakte vaksinasjonskontoret i Trondheim.

I Orkland foretas som reisevaksinering ofte på fastlegekontorene. Legekontorene har som regel ikke den aktuelle vaksinen på lager. Ta kontakt med fastlegen i god tid før reisen slik at aktuell vaksine kan bestilles. Du bør ta vaksine 2-3 uker før du ankommer din destinasjon.

Influensavaksinering

Influensavaksinering foregår ved fastlegekontorene hvert år i oktober til desember. Vaksinen varierer fra år til år og en bør derfor ta den årlig. Det er primært risikogrupper som blir prioritert i første omgang, men stadig flere arbeidsplasser har begynt å vaksinere sine ansatte. Det skjer enten via bedriftshelsetjenesten eller etter andre inngåtte avtaler. Det er en egenandel på influensavaksine. Prisen varierer fra år til år.

Her kan du lese om influensavaksinering 2023