Kort fortalt

En fasadeendring er når du endrer en eller flere av husets fasader eller takflate, for eksempel ved å

  • sette inn nye vinduer eller endre vindustørrelse
  • nytt kledningsmateriale
  • endre materiale eller utseende på tak
  • montere solcellepanel

Enkle endringer i fasaden kan man søke om selv.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne informasjon om din eiendom på en egen side.

Hvis du bor i et bevaringsverdig hus må du være oppmerksom på at det stilles strengere krav til fasadeendring på boligen.

Må jeg søke eller ikke?

Hovedregelen er at dersom boligens karakter ikke endres, slipper man å søke. Tilbakeføring til byggets opprinnelige byggestil anses normalt ikke for å endre byggets karakter. Du kan bruke bilder som dokumentasjon. Plan og byggesak kan også ha bilder og annen dokumentasjon av byggets opprinnelige byggestil i sine arkiver. Ta kontakt for spørsmål om dette.

For bygninger som gjennom reguleringsplan er regulert til verneverdige bygninger, stilles det strengere krav til hva du kan foreta deg med byggets fasade. Du kan ta kontakt med Plan og byggesak for å finne ut om din bolig har et slikt vern og hva du evt. kan gjøre.

Hva med solcellepanel?

Solcellepanel er, innenfor en bruksenhet eller branncelle, fritatt for søknadsplikt i områder som ikke er vernesoner.

At solcellepanel er søknadspliktig, er ikke synonymt med at det ikke er tillatt. Hver sak vurderes individuelt, naboer skal få uttale seg osv., før det tas en vurdering.

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv om enkle endringer, som å sette inn nye vinduer, nytt eller annet materiale på vegger eller tak, eller ved at vinduer eller dører får nytt format.