Velferdsordningene i landbruket omfatter tidligpensjon og avløsertilskudd ved sykdom, fødsel m.v. Landbruksdirektoratet sine sider er alltid oppdatert på dette temaet.

Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel med videre

Du kan søke avløsertilskudd ved:

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade hos barnet
  • omsorg for barn med kronisk sykdom
  • dødsfall

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Kommunen er vedtaksmyndighet når det gjelder avløsertilskudd ved sykdom. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Tidligpensjon

Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Du kan søke tidligpensjon dersom du har vært i næringa i 15 år og overdratt gården til neste generasjon.

Søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelinga, postboks 2600, 7734 Steinkjer.