Om Psykisk helse- og rusarbeid

Vi tilbyr informasjon, behandling, rehabilitering og forebyggende virksomhet. Alle som henvender seg til oss får tilbud om en avklaringssamtale innen 14 dager, eller tidligere dersom det er behov for det. Tilbudene våre er gratis, og du trenger ingen henvisning.

Enheten skal ha et tilrettelagt og forsvarlig tjenestetilbud, til mennesker over 18 år i Orkland Kommune, med psykiske lidelser eller plager og rusavhengighet.

Det kan være:

  • Du som har psykiske lidelser/plager
  • Du som har eller har slitt med rusavhengighet
  • Du som er i en krise
  • Du som er pårørende
  • Du som har behov for veiledning eller undervisning
  • Du som har behov for rehabilitering og aktivitet på grunn av psykiske plager/rusavhengighet