Om Psykisk helse- og rusarbeid

Vi tilbyr informasjon, behandling, rehabilitering og forebyggende virksomhet. Alle som henvender seg til oss får tilbud om en avklaringssamtale senest innen 14 dager. Våre tilbud er gratis, og du trenger ingen henvisning. 

Avdelingen har et tilrettelagt og forsvarlig tjenestetilbud til personer over 18 år i Orkland kommune som:

  • har psykiske lidelser og plager
  • sliter med rusavhegigighet
  • er i en krise
  • er pårørende
  • har behov for veiledning eller undervisning
  • har behov for rehabilitering og aktivitet på grunn av psykiske plager/rusavhengighet