Om legevakten

Legevakten i Orkdals-regionen er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya. Den er lokalisert i tjenestesenteret i Tunvegen 15 på Fannrem i Orkland kommune.

Legevakten er et tilbud for alle innbyggerne ved nylig oppstått sykdom eller skade, som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpnet.

I de aller fleste tilfellene skal fastlegen oppsøkes først. Fastlegen er den som kjenner deg best og den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling. Ring oss hvis du er usikker og ønsker råd om din tilstand.

Åpningstider legevakt

Legevakten i Orkdals-regionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.

Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen av de respektive kommunelegene.

Ring først

Ta kontakt på telefon 116 117 før du oppsøker legevakten. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis liv og helse står på spill og det er behov for øyeblikkelig hjelp, ring medisinsk nødnummer 113.

Når skal du kontakte legevakt?

 • Når liv og helse står på spill, skal du alltid ringe medisinsk nødnummer 113
 • Legevakten kontakter du ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling.  
 • Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. 
 • Ring alltid først - ikke møt opp uten avtale. Kanskje kan problemet løses over telefon. 
 • Vurder alltid om du kan vente til neste dag for å ta kontakt med din fastlege - legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. 
 • Vakthavende lege kan i enkelte tilfeller vurdere sykebesøk hjemme hos deg 

Ventetid

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten pasientene kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor vil ventetiden kunne variere. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, må du henvende deg til sykepleier. Husk at legen også kan bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden din bli lengre enn forventet. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden ellers er god
 • Hoste, vondt i halsen og forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Hva hører ikke hjemme hos legevakten

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)