Om legevakten

Legevakten i Orkdalsregionen er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya. Den er lokalisert i tjenestesenteret i Allfarveien på Bårdshaug i Orkland kommune.

Legevakten er et tilbud for alle innbyggerne ved nylig oppstått sykdom eller skade, som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpnet.

I de aller fleste tilfellene skal fastlegen oppsøkes først. Fastlegen er den som kjenner deg best og den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling. Ring oss hvis du er usikker og ønsker råd om din tilstand.

Åpningstider legevakt

Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.

Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen av de respektive kommunelegene.

Ring først

Ta kontakt på telefon 116 117 før du oppsøker legevakten. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, ring medisinsk nødnummer 113.

Når skal du kontakte legevakten?

Ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Når liv og helse står på spill ring medisinsk nødnummer 113.

Ventetid

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten pasientene kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor vil ventetiden kunne variere. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, må du henvende deg til sykepleier. Husk at legen også kan bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden din bli lengre enn forventet. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Husk!

 • Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
 • Legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakten – kanskje kan problemet avklares per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden ellers er god
 • Hoste, vondt i halsen og forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Hva hører ikke hjemme hos legevakten

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

Når skal du kontakte fastlegen?

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger:

 • Sykmelding (fås ikke hos legevakten)
 • Fornying av resept (fås ikke ved legevakten)
 • Kroniske tilstander uten forverring
 • Sykdom som kan vente til dagen etter