Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge. Omtrent 140 av disse bor i Orkland. Regjeringen har oppfordret kommunene til å utarbeide kommunale veteranplaner for å ivareta veteranenes interesser. 

En egen handlingsplan for veteraner og deres familier vil bidra til at Orkland kommune blir en god kommune å bo i for veteraner. Samtidig forpliktes kommunen til å tilrettelegge for en god ivaretakelse. Handlingsplanen fokuserer på 3 hovedområder, slik det anbefales i Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan»: anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranene og deres pårørende.

Orkland kommunes plan vedtas våren 2020.