Erstatningsordningene

Dette er et sett av ordninger som skal redusere risikoen for økonomiske tap ved naturskade, klimabetingede skader, avlingssvikt, tap av husdyr etc.

Lokal forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding

Orkland kommune har vedtatt lokal forskrift om spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding.

Les mer

Nydyrking

Nydyrking er et søknadspliktig tiltak, og det er kommunen som skal ha søknaden. Ulovlig nydyrking kan medføre trekk i tilskudd. Søknad bør leveres minst 3 måneder før oppstart, slik at kommunen har mulighet til å sende saken på høring. Kommunen kan fastsette vilkår for å godkjenne nydyrkingen.

Veterinærvakt i Orkland

Gjelder storfe og småfe utenfor ordinær arbeidstid.