Fysioterapitjenester i kommunen

Fysioterapitjenesten i enhet Friskliv og rehabilitering gir tilbud til:

  • Barn og unge (0-18 år) som trenger fysioterapioppfølging på helsestasjon, i barnehage, på skole eller i hjemmet.
  • Voksne og eldre som har behov for fysioterapioppfølging i hjemmet
  • Beboere på institusjon
  • Tjenestemottakere med sammensatte problemstillinger og omfattende behov for tverrfaglig samarbeid

Det er fysioterapeutens helsefaglige vurdering av deg som legger føringer for videre tilbud om fysioterapioppfølgingen. Du kan selv ta kontakt med oss, enten ved å ringe eller fylle ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester som du finner under. Sykehus, fastlege, eller andre kommunale tjenester (for eksempel skolehelsetjenesten eller hjemmetjenesten) kan også henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Ønsker du å søke om tjenester?

Priser og gebyrer

Fysioterapitjenester ved fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtale om driftstilskudd inngår som en del av kommunens offentlige helsetilbud.

Dersom du har behov for fysioterapi og kan komme deg til et fysikalsk institutt, tar du direkte kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Orkland kommune har avtale om driftstilskudd med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse holder til i Meldal, Lensvik og Orkanger. Se egen boks for kontaktinformasjon.