Om Bo og miljøtjenesten

Bo og miljøtjenesten yter tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning.

Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

Bo- og miljøtjenesten består av boliger for utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. Vi tilbyr også dagaktivitetstilbud, arbeidstrening og avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi gir boveiledning og tilbyr støttekontakttjeneste/tilrettelagt fritid. I tillegg drifter vi også hjelpemiddellager.

Boliger

Orkland kommune gir tilbud om heldøgns pleie og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming bosatt i bofellesskap/omsorgsbolig. Det er søknadskontoret som behandler søknader om bofellesskap.

Blomsterveien

Blomsterveien ligger på Fannrem og består av  leiligheter eid av beboerne selv. Blomsterveien har døgnbemanning.

Elvebredden

Elvebredden bo- og avlastning ligger på Orkanger, like nord for Bårdshaug.

 • Elvebredden bokollektiv består av åtte leiligheter med tilbud om botrening for ungdom med behov for ekstra tilrettelegging før flytting til egen leilighet.  
 • Elvebredden avlastning tilbyr avlastning til familier med store omsorgsoppgaver primært for barn/ungdom med utviklingshemming. Her er det 5 soverom, stort kjøkken, stue og toalett/bad tilrettelagt for rullestol.

Furumo

Furumo på Storås er boliger med heldøgns bemanning for personer med utviklingshemming, og for personer med andre sammensatte behov for bistand.

Grefstadtunet

Grefstadtunet i Meldal sentrum er boliger med heldøgns bemanning for personer med utviklingshemming, og for personer med andre sammensatte behov for bistand.

Myrantunet

Myrantunet i Lensvik er boliger med tilbud om heldøgns pleie og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand bosatt i bofellesskap/omsorgsbolig. På Myrantunet gis det også avlastning til familier med store omsorgsoppgaver primært i forhold til barn med utviklingshemming.

 • Boform I har 8 boenheter, der en er avlastningsleilighet
 • Boform II har 4 boenheter
 • Omsorgsbase Myrantunet har 2 boenheter

Nordblokka

Er en avdeling tilrettelagt for brukere med omfattende og sammensatte behov for bistand.

Rundhaugen

Rundhaugen er et trivelig og lite boligkompleks for mennesker med funksjonshemming og behov for bistand. Bofellesskapet ligger på Bårdshaug like sør for Orkanger sentrum og består av 6 leiligheter.

Kontaktinformasjon

Arbeidstrening

Orkdalstorget

Orkdalstorget er et kommunalt arbeidstiltak som gir tilbud om arbeidstrening til personer som ikke er i ordinært arbeid.

Vi driver med ulike tjenester:

 • Transport
 • Reparasjon og vedlikehold
 • Utegruppe (park, plen og snørydding)
 • Vaktmestertjenester
 • Hjelpemiddellager (kommunalt)

Ønsker du å jobbe ved Orkdalstorget?

For å få plass ved Orkdalstorget må du fylle ut og sende elektronisk søknadsskjema. Vi hjelper deg dersom du trenger hjelp til å søke. Ta kontakt!

Kontaktinformasjon Orkdalstorget

Besøksadresse:
F-bygget på Follo
Orkdalsveien 342
7300 Orkanger

Telefon:
480 01 511

Sampro

Sampro er en alternativ arbeidsplass som gir meningsfylte arbeidsoppgaver til alle som har ønske og evne til det. Arbeidstiden er fra 08.30 til 15.00. Antall arbeidsdager kan tilpasses etter eget ønske. Ved behov kan bedriften gi tilbud om transport til/fra arbeid. Bedriften har fem fast ansatte veiledere som tilrettelegger tilbudet.

Vi

 • er en arbeids- og aktivitetsbedrift for varig tilrettelagt arbeid for mennesker med bistandsbehov 
 • gir individuelle tilbud. Omlag 20 brukere har tilbud om sysselsetting i vevstue, trevare- og vedavdeling
 • tilbyr service og kontroll av brannslokkingsapparater og merking av veistikker
 • tar også forskjellige oppdrag for næringslivet

Ønsker du å jobbe ved Sampro?

For å få arbeidsplass ved Sampro, må du fylle ut og sende elektronisk søknadsskjema. Vi hjelper deg dersom du trenger hjelp til å søke. Ta kontakt!

Kontaktinformasjon Sampro

Besøksadresse:
Mølnvegen 24
7320 Fannrem

Telefon:
911 94 997

Dagaktivitet

Fannrem

Vi har et dagsenter lokalisert hos Sampro (se over). Senteret er en møteplass for mennesker med sammensatte behov. Her er det mulighet for å delta i forskjellige aktiviteter som er tilpasset den enkelte.

Lensvik

Dagsenteret i Lensvik er en møteplass for mennesker med sammensatte behov. Her er det mulighet for å delta i forskjellige aktiviteter som er tilpasset den enkelte. Dagsenteret har også et eget sanserom.

Dagsenteret i Lensvik er åpent mandager, tirsdager, torsdager og fredager fra 08:00 til 15:00

Meldal

Meldal aktivitetssenter er et flerbrukshus med møteplass for mennesker med sammensatte behov. Her er det mulighet for å delta i forskjellige aktiviteter tilpasset den enkelte. Aktivitetssenteret inneholder blant annet et sanserom med vannseng, boblerør, projektor, massasje for rygg og skuldre og beroligende bakgrunnsmusikk.

Det er mulig å leie lokalene til Meldal aktivitetssenter for å arrangere selskap og andre tilstelninger. Huset har et praktisk kjøkken og er et fint selskapslokale.

Aktivitetssenteret er åpent for brukere mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 09:00 til 14:30. Aktiviteten er for mennesker med utviklingshemming og som ikke kan delta i ordinært arbeid.

Torsdager fra 11:00 til 14:00 og onsdager fra 18:00 til 21:00 er dagsenteret åpent for alle med mulighet for sosialt samvær. Det tilbys også enkel servering. Tilbudet er i regi av psykisk helse og Meldal aktivitetssenter. Dette er et lavterskeltilbud og det er ikke nødvendig å søke for å benytte seg av dette.

Nystuggu
Nystuggu er en del av aktivitetssenteret som er åpen tre dager i uken, mandag, onsdag og fredag fra 10:00 til 14:00. Nystuggu er for brukere med demenssykdom. Det er et aktivitetstilbud primært for personer som bor i eget hjem der de får møte andre i samme situasjon. Det skal også være et avlastningstilbud for nære pårørende. Kommunen er behjelpelig med skyss.

Hjelpemiddellager

Hjelpemiddellageret er lokalisert I samme bygg som Orkdalstorget og er hovedlager for hjelpemidler i Orkland kommune. I tillegg er det kommunale korttidslager lokalisert i Meldal, Lensvik, og Krokstadøra der vi har kortidsutlån av hjelpemidler.

Dersom du har kortvarig behov for et hjelpemiddel, kan du låne dette fra kommunalt hjelpemiddellager. Du kan for eksempel låne krykker, rullator, rullestol, toalettforhøyer m.m. I utgangspunktet lånes hjelpemidlene ut for 3 måneder. Ved behov kan lånet utvides med inntil 2 år. Når hjelpemidlene ikke er i bruk lenger, skal de leveres tilbake.

Dersom du har varig behov for hjelpemiddel, må det søkes om dette til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å søke av fysio- og ergoterapitjenesten, søknadskontoret eller hjemmetjenesten.

Hjelpemidlene skal først og fremst hentes personlig. Dersom du ikke kan hente hjelpemidlene selv, kan de bringes til deg. Det koster 315,- for utkjøring og henting av hjelpemidler.

Telefonnummer Orkdalstorget: 480 01 511

Støttekontakt/fritidsaktivitet

Støttekontaktordningen er en tjeneste som har til hensikt å hjelpe personer som har behov for bistand til å få en meningsfull fritid. Dette kan være deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter ut fra egne interesser og ønsker.

Støttekontakten skal bistå til å utnytte fritida på en positiv og meningsfylt måte.

Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. En avlaster overtar omsorgsoppgavene du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn i hjemmet, hos avlaster eller på institusjon.

Som pårørende får du nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.

Søke om tjenester - klage på tjenester

Det må søkes om våre tjenester til Tildelingskontoret som behandler søknader fortløpende. Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til. Får du ikke innvilget søknaden din, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.