Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Det er ønskelig at du før henvendelse ser gjennom tilbudene våre og gjør deg opp en mening om hva som kunne være aktuelt for deg.

Du kan ta direkte kontakt med tjenesten eller bli henvist, eksempel fra fastlege, helsepersonell, NAV, sykehus.

Helsesamtale

Når du henvender deg til friskliv og mestring får du en helsesamtale. I samtalen lager vi en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Tjenesten er gratis.

Fysisk aktivitet

Ved friskliv og mestring kan du få støtte til å komme i gang med aktivitet. I første helsesamtale setter vi sammen opp mål og plan for en tre måneders periode. Du får tilbud om å delta på trening hos oss i reseptperioden, men kan også finne egne aktiviteter dersom dette passer bedre for deg.

Deltakelse i frisklivsperiode gjennom frisklivsresepten gir tilgang til minimum to treninger i uken. Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen. Treningene passer alle nivåer, uavhengig av fysisk form. Treningene har innslag av kondisjon og styrke fra moderat til høy intensitet, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.

Treningen foregår på dagtid. Dersom du er i jobb er det aktuelt å samarbeide med arbeidsgiver og fastlege for å tilrettelegge for deltagelse ved friskliv og mestring.

Foreldre og barn trening

Foreldre og barn-trening er gratis egentrening for gravide og foreldre i permisjon på Krokstadøra og Fannrem.

Trimrom Fannrem

Ønsker du å bruke trimrommet på Fannrem?

Tilbudet er for deg som 
 • Er under behandling i enheten Friskliv og rehabilitering.
 • Er sykmeldt, ufør eller går på arbeidsavklaringspenger.
 • Personer med helsemessige, sosiale eller økonomiske utfordringer som ikke kan benytte andre tilbud. 
Kontakt Friskliv og mestring om du ønsker å skrive en treningsavtale. Du vil få tilbud om et individuelt tilrettelagt treningsprogram ved oppstart. 
Du har mulighet til å trene i tidene det er egentrening:
 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Egentrening
08.00 – 15.00
Egentrening
08.00- 09.30
12.00 – 15.00
Egentrening
08.00 – 11.00
12.00-15.00
Egentrening
08.00 – 15.00
Egentrening
08.00 – 15.00
Foreldre og barn
10.00 - 12.00
 Sterk og stødig
09.30-10.30
11.00-12.00
Foreldre og barn
10.00 - 12.00
  Foreldre og barn
    10.00 - 12.00 
      Go’foten
(balansegruppe)
11.00-12.00
   

 

Pris

Priser for trening finner du under Priser, gebyrer og skatt. 

Betalingen skjer på vipps til 742619 Trimrom Fannrem, eller du kan få tilsendt faktura om du ønsker det.
Nøkkelbrikken er åpent i tida det er betalt.

Regler for bruk av trimrommet

 1. Trimrommet er kun for dem som har avtale.
  Det er ikke tillatt å ta med seg noen som ikke har gyldig avtale eller å låne ut nøkkelbrikken til andre.  
 2. Skriv deg på lista for registrering av besøk.
  Dette for å vise hvor mange som benytter seg av tilbudet. 
 3. Etter bruk skal rommet settes tilbake i samme stand som det var før det ble tatt i bruk.
  Rydd på plass utstyr når du er ferdig, og vask og tørk av apparater etter bruk.
 4. Hvis utstyr skades under bruk, ta kontakt med friskliv og rehabilitering på telefon eller e-post
  for å informere om hva som har skjedd.
 5. Brukerne benytter trimrommets fasiliteter på eget ansvar. 
 6. Aldersgrense er året man fyller 13 år.
  Til året man fyller 16, må man ha følge av en person over 18 år hvis ikke annet er avtalt.
  Ved tegning av avtale for ungdom under 18 år, er foresatt ansvarlig for at avtalevilkår og regler overholdes.
 7. Benytt rene innesko og anstendig treningstøy.
Brudd på reglementet kan føre til heving av medlemskap.
 
Eventuelle endringer vil varsles på facebook-sida til Orkland friskliv og mestring

 

Trimrom Krokstadøra

Ønsker du å bruke trimrommet på Krokstadøra? 

Da kan du kontakte servicekontoret på Krokstadøra og avtale tidspunkt for å skrive en treningsavtale.

Du når servicekontoret ved å ringe Orkland kommune på telefon 72 46 73 00

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Egentrening
08.00 - 22.00
Egentrening
08.00 - 22.00
Egentrening
08.00 - 22.00
Egentrening
08.00 - 20.00
Egentrening
08.00 - 22.00
Foreldre og barn
10.00 - 12.00
  Foreldre og barn
10.00 - 12.00
Foreldre og barn
10.00 - 12.00
        
      Brann og redning
20.00 - 22.00
 

Lørdag og søndag åpent 09.00 - 20.00.

Pris

Priser for trening finner du under Priser, gebyrer og skatt

Du betaler fra og med måneden du begynner å trene. Nøkkelbrikken er åpent i tida det er betalt.

Betaling skjer over Vipps til #742621 Trimrom Krokstadøra, eller du kan få tilsendt faktura om du ønsker det.

Avtale for bruk av trimrom på Krokstadøra

Ved fornyelse av treningsperiode

Kontakt servicekontoret på Krokstadøra: E-post: infokrokstadora@orkland.kommune.no - eller ring sentralbordet på telefon 72 46 73 00 og be om å sette over til Krokstadøra.

Oppdateringen av nøkkelbrikkene er manuell, og det kan ta opp til 5 dager før den er fornyet. Ved familiemedlemsskap oppi hvem som inngår i medlemskapet.

Regler for bruk av trimrommet

 1. Trimrommet er kun for dem som har tegnet avtale.
  Det er ikke tillatt å ta med seg noen som ikke har gyldig avtale eller å låne ut nøkkelbrikken til andre.  
 2. Skriv deg på lista for registrering av besøk som henger på korktavla.
  Her noterer du også eventuelle avvik (f.eks åpent vindu, skade på apparat/utstyr). 
 3. Etter bruk skal rommet settes tilbake i samme stand som det var før det ble tatt i bruk.
  Rydd på plass utstyr når du er ferdig, og vask og tørk av apparater etter bruk.
  Hvis rommet er tomt når du går, skal lyset slukkes. 
 4. Hvis utstyr skades under bruk, ta kontakt med friskliv og rehabilitering på telefon eller e-post
  for å informere om hva som har skjedd.
  Ved uvettig bruk av utstyr, kan Orkland kommune kreve erstatning for ødeleggelse.  
 5. Brukerne benytter trimrommets fasiliteter på eget ansvar. 
 6. Aldersgrense er året man fyller 13 år.
  Til året man fyller 16, må man ha følge av en person over 18 år hvis ikke annet er avtalt.
  Ved tegning av avtale for ungdom under 18 år, er foresatt ansvarlig for at avtalevilkår og regler overholdes. Personer under 18 år inngår i familiemedlemsskapet.
 7. Benytt rene innesko og anstendig treningstøy.
  Det er på grunn av hygieniske og miljøskapende årsaker ikke tillatt å trene i bar overkropp/magetopp/ singlet.

Brudd på reglementet kan føre til heving av medlemskap.

Eventuelle endringer vil varsles på facebook-sida til Orkland friskliv og mestring

Kosthold

Vi kan tilby individuell kartlegging av kosthold, og veiledning etter de nasjonale anbefalingene. Vi holder også kurs i «Bra mat for bedre helse». Ta kontakt om du er interessert.

Bra Mat-kurs

Bra-Mat er et inspirasjonskurs for alle som ønsker å endre matvaner og ta gode matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen samt øke forståelsen av varedeklarasjoner.

Kurset legger opp til erfaringsutveksling og praktisk matlaging. Kurstilbudet passer for personer som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner med fokus på kostholdsendringer.

Søvn

Strever du med søvnen?

Her finner du nettkurs og andre nyttig informasjon til deg som strever med søvnen.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Lenker:

Tobakk

Vi tilbyr individuell veiledning for deg som vil slutte med snus eller røyk. Du er velkommen til å ta kontakt for en samtale uavhengig av om du er klar for å slutte eller ikke.

Tjenesten er gratis.

Mestringstreff

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Mestringstreff kan bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset et gratis.

Ta kontakt om du er interessert.

KOLS-treff

Et kurs for deg med KOLS eller som er pårørende. Du får lære om ulike tema rundt KOLS og dele erfaringer med andre. Tilbudet er gratis. Ta kontakt om du er interessert.

Tema

 • Hva er KOLS
 • Medisiner og pusteteknikk
 • Fysisk aktivitet og kosthold
 • Mestre angst og depresjon
 • Mestre daglige situasjoner

 

Temakafe Krefttreff

Dette er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Stikk innom for en kaffe og en hyggelig samtale med noen som har gått eller går igjennom noe av det samme som deg.

Hverdagsglede - Inspirasjonskurs

Hva inneholder kurset?

Hverdagsglede er et mestringskurs som handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mer glede.

Kurset er bygget opp omkring de fem viktigste grepene som er knyttet til god psykisk helse og økt livskvalitet: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for å skape økt hverdagsglede. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitter, vil det også kunne bidra til andres glede.

Kurset går over seks samlinger á 2 timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Målet med kurset

 • Bli bevisstgjort hvilke fem områder som er de viktigste å ta tak i for å fremme din egen psykiske helse og øke livskvaliteten.
 • Gi inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi en bedre hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er for folk flest over 18 år som ønsker et løft i hverdagen.

Kurset er ikke et terapikurs for å mestre nedstemthet eller depresjon. Det er heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger. Det kan likevel styrke deg i møte med slike belastninger – og virke forebyggende. Anbefales ikke ved psykose eller kognitiv svikt.

Hva koster det?

Kurset koster 300 kr. Vipps ved inntakssamtalen/ faktura sendes i posten. Du får inspirasjonshefte utarbeidet av rådet fra psykisk helse.

Det er foreløpig ikke planlagt tidspunkt for neste hverdagsgledekurs. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å bli kontaktet før neste kurs.

Påmelding til frisklivogmestring@orkland.kommune.no

Sterk og stødig

Føler du deg ustø og ønsker å bli sterkere og stødigere? Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden? Er du 65+? Da kan treningsgruppene Sterk og stødig være noe for deg!

Sterk og stødig er treningstilbud for hjemmeboende personer over 65 år, som ønsker å komme i bedre form, bli sterkere og få bedre balanse. Instruktører veileder deltakerne gjennom gode, funksjonelle øvelser for hele kroppen, med hovedfokus på balanse og styrketrening for beina.

Deltagerne betaler 450 kr for klippekort (15 klipp) som fås hos instruktør på gruppene. Du kan prøve ut tilbudet gratis.

Hvis du har spørsmål om tilbudet eller er interessert i å delta, ta kontakt med Friskliv og rehabilitering på telefon 94 82 34 20, fysioterapeut Kirsten Sundsøy på telefon 48 24 03 62 eller fysioterapeut Jannicke Snildal på telefon 46 81 30 81.

Hvor og når foregår treningen?

Sted dag tidspunkt
Meldal,samfunnshuset  torsdag  10.00-11.00
Løkken, Pensjonisten onsdag 10.00-11.00
Svorkmo, Kårstuggu mandag 09.45-10.45
Krokstadøra, gymsalen på Aa skole   Ta kontakt for tid
Fannrem, trimrommet på Gartnerløkka tirsdag 09.30-10.30 og 11.00-1200
Orkanger, Aktivitetshuset pensjonistsenter onsdag 09.30-10.30 og 11.00-1200
Orkanger, folkehelsesenteret torsdag 09.30-10.30 og 11.00-1200


Med forbehold om endringer.

St. Olavs diagnoserettede kurs

St. Olav hospital har flere kurs for å mestre livet med langvarig helseutfordring eller som pårørende.

Verktøykasse til selvhjelp

Selvhjelpsvideoer

Apper

Bøker

 • “Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen
 • “Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad

Diagnoserettede

Diagnoseuavhengig