Om SiO sengepost

SiO sengepost består av fem kommunale akutte døgnplasser. Sengeposten driftes som et interkommunalt samarbeid mellom Orkland, Rennebu, Surnadal, Rindal, Heim, Skaun, Hitra og Frøya.

Hva gjør SiO sengepost?

Tjenesten gjelder for pasienter som kommunen har ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp-behandling til, jfr. helse og omsorgtjenesteloven § 3-5.

Tjenesten er et allmennmedisinsk tilbud til pasienter som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for å innlegges i sykehus. Før innleggelse på SiO skal pasienten være undersøkt av lege, og det skal foreligge en behandlingsplan.

SiO sengepost bidrar til at pasienten skal oppleve et helhetlig pasientforløp, og sørger for et godt samarbeid med primærhelsetjenestens sykehjem og hjemmetjeneste og spesialisthelsetjenesten.