Orkland er stor og Trøndelags mest varierte kommune med mange ulike naturtyper fra Trollheimen i sør til kystlandskapet ved Agdenes i nord og frodige dalfører imellom.

Som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2021/2022 ble det kartlagt en del natur, og samtidig gjort et stort arbeid med å sammenstille kunnskapen om naturmangfold i kommunen.

Dette er beskrevet i en rapport fra Miljøfaglig utredning:

Det meste av det vi vet om natur skal i dag være tilgjengelig via ulike kartløsninger som:

De mest relevante dataene om natur i Orkland er også samlet på kommunens kartløsning:

Velg «Kartlag» oppe til venstre i bildet, og hak av for de temadataene du ønsker å se på.