Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

Gebyret for graving i kommunale veger 3.900
Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding 7.800