Kort fortalt

  • Her kan du finne ut hvilke regler som gjelder for din eiendom
  • Du kan sjekke om du kan bygge, hvor høyt, hvor tett og hvor på eiendommen din du kan bygge
  • Du finner all informasjon i kartløsning

Finn din eiendom på kartet

Dersom du trenger å vite hvilke planer og regler som gjelder for din eiendom bruker du nettsiden

Skriv inn din adresse i søkefeltet øverst på siden.

Når du har søkt opp adressen får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på øyesymbolet for å se innholdet du har valgt, og på pil ned for å åpne undermenyer.

kartlag_kommunekart_01.png

Finn regler og bestemmelser på kartet

Klikk på webplan nederst i menyen for å finne plandokumentene for din eiendom.

kartlag_kommunekart_02.png