Om friskliv og rehabilitering

Friskliv og rehabilitering består av tjenestene fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering og friskliv, læring og mestring.

Fysioterapi

Fysioterapi er et tilbud til deg som har behov for å forebygge og behandle funksjonsproblemer som oppstår som følge av smerter, skader og sykdom eller som er medfødt. Det er også et tilbud til deg som har eller står i fare for å få helseproblemer relatert til bevegelse eller vansker med å mestre daglige gjøremål.

 

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til deg som har problemer knyttet til bevegelse, sansetap, aktivitet og deltakelse. Hjelpen gis blant annet gjennom tilrettelegging, veiledning og tilpasning av hjelpemidler.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende som trenger hjelp til å trene på hverdagslige aktiviteter. Hjelpen ytes ofte til personer i etterkant av en operasjon, brudd eller andre funksjonsfall.

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Det er ønskelig at du før henvendelse ser gjennom tilbudene våre og gjør deg opp en mening om hva som kunne være aktuelt for deg.