Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

ommunens hovedopptak har søknadsfrist 1. mars. I tillegg har kommunen et suppleringsopptaket for ettåringer med søknadsfrist 1. oktober. Ved suppleringsopptaket tilbys barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai plass innen fylte 13 måneder. Barn som flytter til kommunen etter fristen for hovedopptak, får etter søknad plass innen 3 måneder. Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Det tas ikke inn nye barn i månedene juni og juli.

Brukerbetaling i barnehager fra 1. januar 2024

Brukerbetaling (foreldrebetaling) i barnehage er satt til statens maksimalsats, som er 3 000 kroner i måneden fram til 1. august 2024. Fra 1. august 2024 er satsene 2 000 kroner i måneden for helplass. Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 406 kroner per måned. Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 348 kroner per måned. Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra januar 2023 er inntektsgrensen på 550 000 kroner. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 til 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 642 700 kroner fra 1. august 2024.

Søskenmoderasjon
For familier med to barn i barnehagen, gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to. For familier med tre barn i barnehagen samtidig, er det gratis barnehageplass for det tredje barnet. Søskenmoderasjon gjelder også når familien har barn i forskjellige barnehager i Orkland kommune. Du trenger ikke å søke om dette.

Redusert foreldrebetaling
Dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av familiens samlede inntekt, skal du ha redusert pris.  
Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.Er du kvalifisert for de to siste ordningene, må du allikevel søke. Det må du gjøre hvert barnehageår, fordi satser, beløpsgrenser og familiens inntekt kan være endret. 

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å fylle ut skjema – ta kontakt med barnehagen din!