Enkelt kart

Kartet gir deg enkel tilgang til viktige kommunale geodata som for eksempel eiendomsgrenser, godkjente byggetiltak og arealplaner.

Avansert kart

Dette er et verktøy for politikere, innbyggere og profesjonelle aktører som har behov for mer datainnhold og funksjonalitet. I tillegg til kommunale geodata får du tilgang et stort utvalg temadata fra GEONORGE.

Kartet fremhever geografisk plassering av saker som er meldt opp til politisk behandling. Foreløpig gjelder dette kun Hovedutvalg forvaltning. Se sakspapirer til politiske møter

3D-kart

Dette kartet inneholder mye av den samme informasjonen som avansert kart, men her kan du legge de ulike kartlagene på en detaljert 3D-modell. Modellen inneholder 3D-bygninger, men foreløpig mangler andre 3D-objekt som for eksempel vegetasjon. Kartet inneholder verktøy for sol- og skyggeanalyse.

Situasjonskart

Dette kartet er laget for at du skal kunne lage og skrive ut et situasjonskart så enkelt som mulig.

Bestille kartdata

Kommunale kartdata, inkludert arealplaner og VA-data, bestilles direkte fra kommunen. Ta kontakt med hans-victor.wexelsen@orkland.kommune.no

Kartdata for landjorda i større målestokker (Geovekst-produkter, inkludert laserdata) og ortofoto kan bestilles fra godkjente forhandlere. Flere av disse har nettbutikker for bestilling.

Gratis kartdata fra kartverket og andre parter i Norge Digitalt-samarbeidet