Enkelt kart

Kartet gir deg enkel tilgang til viktige kommunale geodata som f.eks: eiendomsgrenser, godkjente byggetiltak, VA-ledninger og arealplaner.

Avansert kart

Dette er et verktøy for politikere, innbyggere og profesjonelle aktører som har behov for mer datainnhold og funksjonalitet. I tillegg til kommunale geodata får du tilgang et stort utvalg temadata fra GEONORGE.

Kartet fremhever geografisk plassering av saker som er meldt opp til politisk behandling. Foreløpig gjelder dette kun Hovedutvalg forvaltning. Se sakspapirer til politiske møter

Situasjonskart

Dette kartet er laget for at du skal kunne lage og skrive ut et situasjonskart så enkelt som mulig.

Bestille kartdata

Kommunale kartdata, inkludert arealplaner og VA-data, bestilles direkte fra kommunen. Ta kontakt med hans-victor.wexelsen@orkland.kommune.no

Kartdata for landjorda i større målestokker (Geovekst-produkter, inkludert laserdata) og ortofoto kan bestilles fra godkjente forhandlere. Flere av disse har nettbutikker for bestilling.

Gratis kartdata fra kartverket og andre parter i Norge Digitalt-samarbeidet