Vedtatt av kommunestyret 26.6.2020

Ambulerende bevilling

Ambulerende bevilling kr 380,- per gang

Bevilling for en enkelt anledning

Arrangement som ikke er åpne for utenforstående
(årsmøter og lignende) opp til 200 personer
kr 500,- per gang
Åpne arrangement opp til 200 personer kr 500,- per gang
Åpne arrangement, som festivaler, dansegalla, konserter og lignende * kr 500,- per gang

* I tillegg betales etter omsatt vare i henhold til alkoholforskriftens gebyrsatser.

Bevilling for en del av året

Betales etter omsatt vare, jf. alkoholforskriftens gebyrsatser, med et minstegebyr på kr 5.300,-

Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer m.m.

Fast årlig avgift på kr 870,- for fast salg.

Ikke avgift for midlertidig salg.