Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Grøtte barnehage

Grøtte barnhage ligger i Grøtte skolekrets på Fannrem. Vi har åtte avdelinger med i alt 160 barn. Barnehagen ligger landlig til med mye skog og store grøntarealer rundt oss. Vi har en flott bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. I vårt store amfi framføres både sang og teaterstykker. Hos oss kan barna utfolde seg og kreativiteten blomstre. Trygghet, gode opplevelser, mestring og glede er viktig for oss.

I Grøtte barnehage legger vi vekt på å øve opp sosiale ferdigheter. Det skaper samhold og samhørighet - det skal kjennes godt å være en venn. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30