Det er viktig at alt arbeid med skorstein/pipe og ildsted utføres på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas.

Noen tiltak er ikke søknadspliktig, mens andre krever søknad og ansvarlig foretak.

Hva er søknadspliktig?