Planter og dyr som gjør ugagn

Lupin, kjempespringfrø, skogskjegg, rødhyll, brunsnegl og slirekne – og flere andre svartelistede planter og dyr  – sprer seg i høyt tempo i dalføret. De hører ikke naturlig til her og er en trussel for andre planter og dyr. Det er derfor viktig å bekjempe dem der det er mulig og begrense spredning. Vi oppfordrer alle til å bidra i dette arbeidet og minner om at det i Forskrift om fremmede organismer går fram at den som er ansvarlig for flytting av masser og andre aktiviteter som kan spre disse artene, kan bli økonomisk ansvarlig for å rydde opp igjen.

Hjelp oss å bli kvitt fremmede arter som har spredt seg i naturen

Kommunen ønsker hjelp med å få kartlegge fremmede arter, slik at vi får en god oversikt, og lettere kan vurdere hvor og når det skal settes inn tiltak.

Send oss gjerne en e-post med informasjon om hvilken art du har observert, og hvor.

Mer informasjon?

Ta kontakt med oss, eller se mer på

Send inn opplysninger om funn av fremmede arter: