Kort fortalt

Hovedreglene er:

  • Platting som er lavere enn 0,5 meter over terrenget, kan du bygge uten å søke.
  • Hvis terrassen er høyere enn 0,5 meter over terrenget, må du søke om tillatelse.

Det første du må gjøre, er å sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. Søk opp adressen din på kommunens kartfunksjon og finn reguleringsplan, samt bestemmelser i vinduet på høyre side. Dersom eiendommen er regulert til byggeområde og ikke har andre begrensinger, kan du gå videre med terrasseplanene. Kontakt Plan og byggesak for veiledning.

Hvor høy skal terrassen være?

Dersom terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, trenger du ikke å søke, og det holder å gi naboen beskjed "over hekken" før du går i gang med byggingen.

Ta gjerne denne testen for å sjekke hva du kan bygge uten å søke kommunen. Obs - terrasse lavere enn 0,5 meter over terreng kan i noen tilfeller være søknadspliktig, for eksempel i uregulerte områder i 100-metersbeltet.

Høyere enn 0,5 meter over bakken? Da må du søke før du bygger.

Dersom terrassen, eller deler av den, kommer høyere enn 0,5 m over terrenget, må du sende søknad til kommunen før du bygger. I tillegg må du være oppmerksom på at:

  • terrassen teller med i "bebygd areal", det vil si hvor mye du totalt har lov til å bygge på tomten. Dersom tomten din allerede er maks utbygd, kan du ikke bygge terrasse
  • hvis terrassen kommer nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må du ha skriftlig samtykke fra naboen. Kommunen vil uansett gjøre en totalvurdering av søknaden
  • innenfor områder regulert til vern kan det være strenger regler enn andre steder
  • terrassen må ikke overskride byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø med mer. Eventuelt kan du søke om dispensasjon

Terrasser som er høyere enn 0,5 meter over terreng kan i enkelte tilfeller være unntatt søknadsplikt, forutsatt at det ikke er i strid med tillatt utnyttelsesgrad, byggegrense, avstand til nabo etc.

Skal du ha levegg i tillegg?