Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

Inntil 11 t per uke (halvplass) 1.369 kr/mnd
12 t eller mer per uke (helplass)  2.328 kr/mnd
Betaling for kost kommer i tillegg 196 kr/mnd