Vedtatt av kommunestyret 22.06.2022 - Gjeldende fra 1.8.2022

Inntil 11 timer per uke, halvplass (kost kommer i tillegg) 1.441 kr/mnd
12 timer eller mer per uke, helplass (kost kommer i tillegg) 2.451 kr/mnd
1. trinn inntil 12 timer – (kost kommer i tillegg) Gratis
1. trinn mer enn 12 timer (kost kommer i tillegg) 1010 kr/mnd
Betaling for kost  207 kr/mnd
Kjøp av enkeltdager 350 kr/dag

NB! Husk at du kan ha rett på inntektsgradert foreldrebetaling. Det kan du lese mer om her: