Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Inntil 12 timer per uke, halvplass (kost kommer i tillegg) 1.512 kr/mnd
12 timer eller mer per uke, helplass (kost kommer i tillegg) 2.571 kr/mnd
1. trinn inntil 12 timer – (kost kommer i tillegg) Gratis
1. trinn mer enn 12 timer (kost kommer i tillegg) 1.059 kr/mnd
Betaling for kost  218 kr/mnd
Kjøp av enkeltdager 368 kr/dag

NB! Husk at du kan ha rett på inntektsgradert foreldrebetaling. Det kan du lese mer om her: