Dersom du har kortvarig behov for et hjelpemiddel, kan du låne dette fra Kommunalt hjelpemiddellager. Du kan for eksempel låne krykker, rullestol, toalett forhøyer m.m. Hjelpemidlene kan i utgangspunktet lånes i 3 måneder, men ved behov kan lånet utvides inntil 2 år.

Hjelpemidlene skal først og fremst hentes av deg. Dersom du ikke kan hente hjelpemidlene selv, kan de bringes til deg. Pris for utkjøring og henting av hjelpemidler finner du under priser, gebyrer og skatt.

Dersom du har varig behov for hjelpemidler, må det søkes om dette til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å søke enten av Fysio- og ergoterapitjenesten, Tildelingskontoret eller Hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Telefon:
72 47 19 56

E-post:
tildelingskontoret@orkland.kommune.no

Besøksadresse:
Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Får du ikke innvilget søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.