Visste du at brannforebyggerne som er ansatt i feie- og tilsynsavdelingen har spesialkompetanse på brannforebyggende arbeid?

Den viktigste jobben brannforebyggeren gjør er å gi gode råd og tips om brannsikkerhet hjemme hos folk, slik at brann ikke skal oppstå.

Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Brannforebyggerne som jobber i BRO sier at de har et spennende yrke, med viktige arbeidsoppgaver og godt miljø blant kollegene.

Brannforebyggerne som er ansatt i Feie- og tilsynsavdelingen har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av skorsteiner og ildsteder:

  • Under tilsynet ser vi etter at ildsted og skorstein er montert riktig og fungerer som de skal. Vi sjekker også adkomstmulighetene for å utføre feiing og inspeksjon.
  • Ved behov rengjør brannforebyggeren skorsteiner/røykkanaler, røykrør og ildsteder for å forebygge sotbrann og avgassutslipp.
  • Under tilsynet gir også brannforebyggeren informasjon om hvordan huseier og beboere best mulig kan ivareta brannsikkerheten i boligen. Vi informerer om varslingsutstyr, slokkemidler og rømningsveier.

Feierens yrkestittel er endret til brannforebygger

Brannforebyggerne er en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner, og de hadde yrkestittelen feier i godt over 300 år. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – har som formål å forebygge brann. I takt med samfunnsutviklingen, hvor feiing stadig har blitt en mindre oppgave av det feieren faktisk gjør på jobb, vedtok Kunnskapsdepartementet på slutten av 2020 en ny betegnelse på feieren – nemlig brannforebygger.

Lærling

For å bli brannforebygger må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i brannforebyggerfaget fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.

Brannforebyggende tilsyn, fyringsteknikk, skorsteinsteknikk og skadebegrensning er hovedområdene innen brannforebyggerfaget. Den nye læreplanen for brannforebyggerfaget ble gjeldene fra 1. august 2021.

Svennebrev

Etter tre år som lærling er man klar for å ta svenneprøven.

Under svenneprøven må kandidaten planlegge arbeidet, velge metoder, utføre, kontrollere, dokumentere arbeidet og begrunne de valg som er gjort.

Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet.

En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som blir gjort under prøven, som varer i inntil 35 timer (5 arbeidsdager).

Veien videre

Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn/brannforebygger også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon.

Les mer:

Er du interessert i å bli lærling hos oss? Ta kontakt med avdelingslederen for feiing og tilsyn, telefon 458 62 881