Vår oppgave er å tilrettelegge for den frivillige sektoren i Orkland kommune. Vi ønsker å bidra med tilskuddsordninger, rådgiving og annen bistand til kommunens frivillige organisasjoner.

Orkland frivilligsentral

I Orkland kommune finnes det fire frivilligsentraler i henholdsvis Krokstadøra, Lensvik, Meldal og Orkanger. Frivilligsentralenes hovedoppgave er å tilrettelegge for, og koordinere frivillig arbeid. Det er viktig for frivilligsentralene å rekruttere frivillige som ønsker å bidra med innsats for andre.

Frivilligsentralene er koordinatorer for ulike frivillige tjenester som kommer kommunens innbyggere til gode. Noen eksempler er besøksvenn, handlehjelp, middagskjøring, hørselshjelp, ledsagertjeneste, persontransport med mer. Frivilligsentralene fungerer også som sosial møteplass. I åpningstiden er alle hjertelig velkomne til våre sentraler, enten det er for å planlegge en frivillig jobb eller bare for å slå av en prat. Hver frivilligsentral har sin egen Facebookside hvor du finner mer informasjon om tilbud og aktiviteter.

Krokstadøra
Åpningstid onsdager kl. 10.00 - 15.00. Arbeidsleder er  Rachel Hammervik telefon 481 49 460
For mer info se: https://www.facebook.com/OrklandFrivilligsentral

Meldal
Åpningstid er mandag til onsdag kl. 09.00 - 14.30. Arbeidsleder i Meldal er Odd Inge Sletvold telefon 908 47 420
For mer info se: https://www.facebook.com/meldalfrivillig

Lensvik
Åpningstid mandag og onsdag samt fredager i partallsuker kl. 09.00 – 14.00. Arbeidsleder i Lensvik er Jannicke Meland telefon 475 04 859
For mer info se: https://www.facebook.com/Lensvik-Frivilligsentral-107545364424912

Orkanger
Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 – 15.00. Arbeidsleder på Orkanger er Rachel Hammervik telefon 481 49 460
For mer info se: https://www.facebook.com/OrklandFrivilligsentral

Utstyrssentral Lensvik - BUA

Du kan låne tur- og sportsutstyr  for alle årstider ved BUA Lensvik. Den ligger ved Sandvollan, Lensvikveien 274.
Åpningstider er mandag, onsdag og torsdag klokken 09.00 – 14.00.
Du kan ringe i åpningstiden og avtale henting på kveldstid.

For mer info se: https://www.bua.no/utlansordninger/bua-lensvik

Utstyrssentral Meldal - BUA

Dersom du har behov for å låne tur- eller sportsutstyr kan du besøke BUA i Meldal. Den ligger på samme sted som frivilligsentralen, og er betjent tirsdager kl. 17.00 - 20.00 og torsdager klokken 17.00 – 19.00. Her kan du låne tur- og sportsutstyr for alle årstider.
Du kan også avtale besøk i åpningstiden til Meldal frivilligsentral mandag til onsdag kl. 09.00 - 14.00.

For mer info se: https://www.bua.io/utlansordninger/bua-meldal