Vår oppgave er å tilrettelegge for den frivillige sektoren i Orkland kommune. Vi ønsker å bidra med tilskuddsordninger, rådgiving og annen bistand til kommunens frivillige organisasjoner.

Det jobbes med å skape en helhetlig struktur for området frivillighet i Orkland kommune. Det vil komme mer informasjon på denne siden etter hvert.

Søknadsfristen for driftstilskudd i 2020 er 15. september

Orkland frivilligsentral

Orkland frivilligsentral er en kommunal virksomhet under tjenesteområdet frivillighet. Frivilligsentralen består av tre baser i henholdsvis Lensvik, Meldal og Orkanger. 

Frivilligsentralens hovedoppgave er å tilrettelegge for frivillig innsats og koordinere frivillig arbeid. Det er et mål for oss å rekruttere frivillige som ønsker å bidra med en innsats for andre.

Krokstadøra frivilligsentral er ikke en del av Orkland kommune i dag. Vi er i dialog med styret for Krokstadøra frivilligsentral for å finne en løsning der også denne avdelingen kan bli en del av Orkland frivilligsentral.