Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkninga som følge av krigshandlinger. I Orkland kommune er det tilfluktsrom ved totalt 53 lokaliteter på ulike steder i kommunen. De har plass til cirka 5200 personer. 17 av lokalitetene er i kommunale bygg, men blir definert som private tilfluktsrom da de skal huse de som oppholder seg i bygget. De fleste tilfluktsrommene befinner seg imidlertid i private bygg.

Private tilfluktsrom

De private tilfluktsrommene er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. I en akuttsituasjon er det personene som befinner seg i det respektive bygget som skal ta tilhold der. Plassering av disse tilfluktsrommene er unntatt offentlighet.

Offentlige tilfluktsrom

De offentlige tilfluktsrommene er for alle, og er for de som oppholder seg nærområdet. Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som oppholder seg utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende. Det kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom. I Orkland har vi tre tilfluktsrom som er definert som offentlige tilfluktsrom bygget for allmenheten. De befinner seg på følgende steder på Orkanger:

  • Torgsenteret i Orkdalsveien 58
  • Postgården i Orkdalsveien 82
  • Statens hus i Sandenveien 5

Ansvar

Det er Sivilforsvaret, som er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. I fredstid kan tilfluktsrommene benyttes til andre formål. Rommene skal imidlertid kunne rigges for bruk i løpet av 72 timer, beregnet for en oppholdstid på minimum 6 timer.

Du kan lese mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettsider