Ved behandling av byggesaker har kommunen plikt til å vurdere byggets arkitektoniske og estetiske kvaliteter.

Kommunen har flere byggeskikkveiledere. Disse skal sørge for en god utvikling av kommunens bebyggelse.

Visuelle kvaliteter for småhus - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)