Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturmiljøplan

Orkland kommune har startet prosessen med å utarbeide en kulturmiljøplan. Her kan du lese mer om arbeidet og komme med innspill.

Innspillsportal kulturminner og kulturmiljø 

Her finner du presentasjonen som har blitt brukt under allmøtene: Presentasjon - PDF

Sammen bevarer vi Orklands kulturarv: Din stemme teller!

Orkland kommune har startet en spennende reise for å utarbeide en omfattende kulturmiljøplan som speiler vårt fellesskaps verdier og historie. Den skal gi en samlet oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og en plan for hvordan disse skal forvaltes.  

Gården Nedgard Snoen i Meldal. Foto: Digitalt museum, Orkla Industrimuseum

Felles innsats for å bevare vår kulturarv

Orkland har en lang og stolt historie som er viktig å ta vare på og vise frem. Miljøene og bygningene vi har rundt oss i hverdagen, er det ikke alltid vi er like bevisste på, men skulle de forsvinne vil vi nok merke at de har noe å si for vår identitet og tilhørighet. 

Gårdsbruk og kulturlandskap i en grønn li med hesjer og uthugd skog i bakkant