Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Risikobasert feiing og tilsyn

I tråd med forskrift om brannforebygging har Brann og redning Orkland (BRO) lagt om sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert.

Prioriterer boliger med høyere risiko for brann:

Brann og redning Orkland sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv, helse og materielle verdier unngås.

Alle boliger i Orkland vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som legges til grunn.

Det betyr at vi utfører tilsyn og feier ved behov, ut ifra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor avdelingen skal gjennomføre tilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere.

Faglige vurderinger:

Brannforebyggeren på boligtilsyn ser på om ildsted, røykvarslere, slokkeutstyr og skorstein er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om riktig fyring.

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om boligens fyringsanlegg trenger feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet. Hvis det er unormale mengder sot i skorsteinen kan brannforebyggeren sette skorsteinen på tettere oppfølging en periode. Vurderingen om skorsteinen må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger.

Hvor mye sot som legger seg i skorsteinen avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og skorstein man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både for helårsboliger og fritidsboliger.