Kontortid

Hverdager kl. 07:30 - 14:30

Benytt gjerne e-post: marius.wardahl@orkland.kommune.no for henvendelser til feie- og tilsynsavdelingen.

Avdelingsleder kan nås på telefon 458 62 881, men utfører en del befaringer og annet arbeid utenom kontoret og er ikke alltid tilgjengelig på telefon.

Orkland kommunes sentralbord på telefon 72 46 73 00 vil formidle henvendelser / beskjed om å ta kontakt. Vi vil da ringe deg så snart vi er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon til den enkelte brannforebyggeren er oppgitt på varsel om feiing og tilsyn.

Feiing og tilsyn

Feiing eller tilsyn med fyringsanlegg vil normalt foregå mellom kl. 08:30 og kl. 14:00

Avtale om klokkeslett

Det er mulig å avtale et nærmere klokkeslett for feiing eller tilsyn. Slike avtaler bør fortrinnsvis gjøres direkte med brannforebyggeren som har oppdraget. Telefonnummer går fram av varsel om feiing / tilsyn.

Brannforebyggeren kan også ringe deg i forkant av besøket, slik at du kan komme hjem og møte brannforebyggeren.

Bestilling av oppdrag

Det er mulig å gjøre avtale om feiing og tilsyn utenom planlagt (varslet) rute. Dette gjelder også for avtale om andre tjenester enn feiing og tilsyn. Arbeid som bestilles utenom planlagt rute, vil normalt bli utført nærmeste ledige fredag.