Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

  Voksne Barn
Enkeltbillett 80 kr 40 kr
Sesongkort 306 kr 118 kr

Satsene for svømmehaller på Orkanger og Grøtte for enkeltbillett endres ikke i 2020. Sesongpris gjelder for halv sesong, til stenging når folkehelsesenteret åpner, halv pris av 2019.