Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

  Voksne Barn
Enkeltbillett 80 kr 40 kr
Sesongkort 306 kr 118 kr