Kort fortalt

Før du fjerner eller tilfører jordmasse på tomten din må du sjekke reguleringsplan og bestemmelser.

Små endringer i terrenget kan du gjøre selv uten å søke.

Når du tilfører eller fjerner jordmasse fra eiendommen endrer du terrenget.

Før du gjør endringer må du sjekke gjeldende plan og bestemmelser for din eiendom på

Du trenger ikke å søke dersom

  • avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen er 1,0 meter eller mer
  • endring av terrenget er mindre enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, 1,5 m for boligeiendommer, 0,5 meter for tett bebyggelse (for eksempel rekkehus eller kjedehus)
  • endringer i terrenget ikke hindrer fri sikt mot vei

Du kan søke selv dersom

Søk med hjelp fra fagfolk dersom terrengendringen er større enn de som er nevn over.