Mange kan ha behov for støtte i enkelte faser av livet. I perioder der vi opplever belastninger, stress, store endringer eller som en del av en rehabiliteringsprosess. Vi kan tilby både individuelle samtaler, parsamtaler eller familiesamtaler.

Vi tilbyr støtte til deg som har behov for samtaler med en fagperson. De fleste av oss vil ha perioder i livet med store belastninger, stress eller vanskelig hendelser. Mange vil  oppleve at store endringer i livssituasjonen eller belastninger knyttet til problemer med fysisk eller psykisk helse setter i gang tanker og følelser som vi trenger hjelp til å sortere. Vi kan tilby støttende samtaler, alle som har behov for det kan få et tilbud innen 14 dager, eller tidligere om det er ønskelig. Vi kan være fleksible i forhold til hvor vi møtes, men har lokaler på Orkdal Rådhus der vi vanligvis holder til. Du trenger ingen henvisning, ta kontakt med oss på tellefon.

Vi har etablert et godt samarbeid med N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Veilederne har taushetsplikt, og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart. De er tilgjengelige på Orkland Rådhus. Ta kontakt for avtale på telefon 74 83 38 69 / 451 42 144