Vil du bli en av oss?

Her legger vi fortløpende ut ledige stillinger innen de kommunale tjenestene. Vi tilbyr utfordrende og utviklende oppgaver i et godt arbeidsmiljø, der du vil være med på å gi gode samfunnsnyttige tjenester til kommunens innbyggere. Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med på å bygge fremtidens Orkland.

Kanskje er det nettopp deg vi leter etter!

Søknadsprosess

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du sende søknaden elektronisk. Orkland kommune bruker et elektronisk søknadssystem som heter Visma EasyCruit.  Alle søknader skal sendes gjennom dette systemet.

CV-informasjon skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal legges ved i søknaden.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, må du logge inn på nytt. Det kan derfor være en fordel å ha en forhåndsskrevet versjon av jobbsøknaden som kan kopieres og limes rett inn i søknadsfeltet.

Offentlig søkerliste

Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Ønske om konfidensiell behandling må vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25, som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Orkland kommune har en praksis om at det skal være særskilte omstendigheter som gir grunnlag for å bli unntatt offentligheten som jobbsøker.

Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som bes om å bli unntatt, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad.

Spørsmål?

Har du spørsmål om utlyste stillinger eller søknadsprosessen, ber vi deg om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene som er oppført i stillingsannonsene.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Arbeidsgiverpolitikk i Orkland kommune

Arbeidsgiverpolitikken er de handlinger, holdninger og verdier som vi som arbeidsgiver skal stå for.  Dette skal også gjenspeiles hos alle ledere og medarbeidere, og gjenkjennes hver dag i jobben vi gjør for Orkland kommune.

Våre verdier MODIG KLOK NÆR

MODIG

Vi viser tillit, snakker om det som er vanskelig og gjør nødvendige valg.

KLOK

Vi kombinerer ny kunnskap, det vi selv har erfart og lærer av andre.

NÆR

Vi gir det lille ekstra i møte med mennesker – den som berøres, skal høres.

Vi skal:

 • være best i møte mellom mennesker
 • ha solid styring
 • digitalisere for bedre tjenester
 • iverksette tidlig tverrfaglig innsats

Det krever at alle ansatte og ledere:

 • tar ansvar for tjenestene og arbeidsoppgavene
 • samarbeider godt med hverandre, innbyggere og samarbeidspartnere
 • utvikler seg selv, hverandre og tjenestene
 • er ærlige og tydelige

Ledere har i tillegg ansvar for å:

 • involvere og motivere
 • delegere og sette tydelige mål
 • oppnå resultater

Vi skal ha kompetente fagmiljø som:

 • forbedrer og utvikler seg
 • deler erfaringer og samarbeider godt
 • er interessert i andres meninger, erfaringer og kunnskap
 • kan feile, men lærer av det