Alle skal ha like muligheter til å bruke orkland.kommune.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Orkland kommune jobber med å få på plass en tilgjengelighetserklæring. Den vil være på plass innen 1. februar 2023.