Alle skal ha like muligheter til å bruke orkland.kommune.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Denne nettsiden

Orkland kommune publiserte 26. januar 2023 tilgjengelighetserklæring for denne nettsiden.

Kommune-Kari

Orkland kommune publiserte 27. januar 2023 tilgjengelighetserklæring for chatboten Kommune-Kari.

Universell utforming av ikt