Alle skal ha like muligheter til å bruke orkland.kommune.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Denne nettsiden

Orkland kommune publiserte 26. januar 2023 tilgjengelighetserklæring for denne nettsiden.

Kommune-Kari

Orkland kommune publiserte 27. januar 2023 tilgjengelighetserklæring for chatboten Kommune-Kari.

Universell utforming av ikt

Universell utforming i Orkland

  • I Orkland kommune er vi svært opptatt av digital inkludering, og vi vektlegger tilgang for alle brukere.
  • Kommunikasjonsavdelingen har et godt samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Da vi skulle etablere ny nettside i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, inviterte vi rådet med i arbeidsmøter der de fikk komme med innspill og være med på å teste ut fargevalg og annen funksjonalitet.  
  • Vi har også hatt rådet med i prosjekt der Klart språk i offentlig sektor har stått på agendaen.
  • Vi er opptatt av å følge WCAG-kravene (Web Content Accessibility Guidelines) for å sikre tilgjengelighet både på egne nettsider, men også på eksterne nettsider som vi lenker til.
  • Gjennom tilgjengelighetstesting gjør vi regelmessige vurderinger og oppdateringer av digitalt innhold.
  • Alle våre nettløsninger fikk Tilgjengelighetserklæringer publisert innen fristen 1. februar 2023.
  • Vi holder oss faglig oppdatert for å øke kunnskapen om universell utforming. Det gjør vi blant annet ved å følge med på UU-tilsynets nettsider, nyhetsbrev og digitale kurs. 
  • Vi følger med på utviklingen av nye teknologiske verktøy. Eksempelvis kan vi nevne at vi har begynt å benytte kunstig intelligens (KI) til å produsere alternativtekster til bilder som publiseres på våre nettsider.
  • Orkland kommune har satset bevisst på digitalt førstevalg i vår kommunikasjon med innbyggerne. Vi er imidlertid klar over at enkelte grupper i samfunnet ikke alltid kan nyttiggjøre seg digitalt innhold. Derfor har vi også valgt å produsere kommunale nyheter i et månedlig nyhetsmagasin i papirformat. Det distribueres av hjemmetjenesten til mottakere av kommunale helsetjenester, gjøres tilgjengelig på våre helseinstitusjoner, bibliotek og i kommunale servicetorg. 
  • Vi har hatt flere nyhetssaker på våre nettsider der vi omtaler samarbeidet med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å fremme bevissthet om temaet i befolkningen.