Tjeneste for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Ved familiesenteret kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til familier/foresatte som ønsker råd og veiledning. Du møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Vi samarbeider med ansatte i barnehage, skole, helsestasjon/skolehelsetjenesten m.fl.