Tjeneste for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Ved familiesenteret kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til familier/foresatte som ønsker råd og veiledning. Du møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Vi samarbeider med ansatte i barnehage, skole, helsestasjon/skolehelsetjenesten m.fl.

Mekling

For begjæring om mekling ta kontakt med sekretær ved å sende SMS med navn og telefonnummer på begge foreldrene, eventuelt ringe 917 76 843

Sekretæren tar kontakt om du ikke får svar på telefonen.

Mekler er Sverre Solberg.