Tjeneste for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Ved familiesenteret kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til familier/foresatte som ønsker råd og veiledning. Du møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Vi samarbeider med ansatte i barnehage, skole, helsestasjon/skolehelsetjenesten m.fl.

Du kan ringe oss eller sende sms på telefon 992 83 394. Åpningstider for telefon er hverdager fra 09.00 til 14.00. Vi kan være opptatt i perioder av dagen, men etterstreber å ringe tilbake så raskt det lar seg gjøre.