Familiesenteret er et lavterskeltilbud for barn, unge og familier i Orkland kommune. Vi har ansvar for å følge opp psykiske helseutfordringer hos barn og unge (0-18 år), og gir blant annet veiledning til foreldre som opplever utfordringer i hverdagen. Sammen med deg og din familie finner vi ut av hva som er god hjelp for dere.  

Vi er opptatt av å møte mennesker med respekt og varme, og lytte til deg og ta utgangspunkt i det du ønsker. Vi har tro på at alle har nødvendige ressurser i seg, og mulighet for en positiv endring i sin livssituasjon. Ved familiesenteret møter du familieveiledere med helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn med mange års erfaring fra arbeid med foreldre, barn og ungdom.  

I tillegg er vi opptatt av hvordan barn og ungdom blir påvirket av det miljøet de lever i, og hvordan de kan få tilstrekkelig støtte til sin utvikling. Hjelp til barn og unge fungerer best når foresatte og andre viktige personer i barnets omgivelser blir involvert. Derfor har vi ved familiesenteret innrettet mange av våre tilbud som foreldrestøttende tiltak.

Hvilke utfordringer kan du få hjelp til?

  • Situasjoner hvor barnet/ungdommen viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, utenforskap, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen. 
  • Ungdom med begynnende rusmiddelbruk.
  • Hvis du som forelder opplever at du strever i foreldrerollen.
  • Foreldre med utfordringer i parforholdet.

Hva kan vi bidra med?

Hvordan kontakter du familiesenteret?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Du når oss på telefon 99 28 33 94. Er du over 16 år, kan du ta kontakt selv. Samarbeid med foreldrene skjer da etter at du har gitt ditt samtykke.

Åpningstider for telefonen er hverdager fra 09.00 til 14.00. Vi kan være opptatt i perioder av dagen, men ringer tilbake så fort vi kan.  

Dersom det er barnehagen, skolen eller andre samarbeidsinstanser som tar kontakt med Familiesenteret på vegne av foreldre, skal skjemaet «Henvendelse til familiesenteret» fylles ut og sendes til Familiesenteret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt innen to uker for å avtale første møte. I første møte finner vi ut sammen hvordan vi best kan hjelpe dere.    

Vi kan også hjelpe til å sette deg i kontakt med andre instanser om du skulle trenge det.

Journalføring og innsyn

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra familiesenteret. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Tilbakemelding etter mottatt tilbud

Vi setter pris på om du tar deg tid til å gi en tilbakemelding på det tilbudet du har mottatt ved familiesenteret, og fyller ut spørreskjemaet nedenfor.
Undersøkelsen er helt anonym og tar bare noen minutter å gjennomføre.

Tilbakemelding på tilbud