Familiesenteret er en avdeling i barne- og familietjenesten. Vi har ansvar for å følge opp psykiske helseutfordringer hos barn og unge, og gir blant annet veiledning til familier som opplever vansker i hverdagen. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste, som du enkelt kan få tak i og raskt få bistand fra. Sammen med deg og din familie finner vi ut hva som er god hjelp for dere.

Hjelp til barn og unge fungerer best når foresatte og andre viktige personer i barnets omgivelser blir involvert. Derfor jobber vi ut fra et familiefokus. Vi samarbeider ofte med barnehager og skoler. Vi ser at det er hensiktsmessig å følge familier intensivt over en kortere periode for at de skal få best utbytte av tilbudet. Sammen med dere vil vi evaluere om hjelpen vi gir er nyttig.  

Ta gjerne kontakt på telefon om du lurer på om familiesenteret er aktuelt for din familie. Er du over 16 år, kan du ta kontakt selv. Samarbeid med foreldrene skjer etter at du har gitt ditt samtykke.

Du kan ringe oss eller sende sms på telefon 99 28 33 94. Åpningstider for telefon er hverdager fra 09.00 til 14.00. Vi kan være opptatt i perioder av dagen, men ringer tilbake så fort vi kan.