Tjeneste for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Ved familiesenteret kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til familier/foresatte som ønsker råd og veiledning. Du møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Vi samarbeider med ansatte i barnehage, skole, helsestasjon/skolehelsetjenesten m.fl.

Mekling

For begjæring om mekling ta kontakt med sekretær Mildrid Solem.

Send SMS med navn og telefonnummer på begge foreldrene, eller ring 917 76 843

Mildrid Solem tar kontakt om du ikke får svar på telefonen.

Mekler er Sverre Solberg.