For å bosette flere flykninger har vi behov for boliger i hele Orkland. Har du en sokkeletasje eller annet husrom som egner seg som bolig?

Her kan du registrere opplysninger om din bolig:
Utleie av boliger til flyktninger

Boligdugnaden.no - offentlig veiledning til privatpersoner som skal leie ut.